Ledig stilling:

Ønsker du å jobbe med seleksjon og militærpsykologi?

Søknadsfrist: 19.04.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast, psykolog

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 19.04.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.

Kontakt:

Navn: Jan Heimdal

Stillingstittel: Seksjonssjef Militærpsykologi

Tlf.: 900 97 690


Navn: Ole Christian Lang-Ree

Stillingstittel: Sjefpsykolog

Tlf.: 415 09 480


Navn: Helene Ingand

Stillingstittel: Senior HR konsulent

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret, og bidra til utvikling av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen.

Seksjon for militærpsykologi (milpsy) er underlagt Fagavdelingen i FSAN. Seksjonen har nå en ledig heltidsstilling som psykolog. Som psykolog i milpsy vil du blant annet jobbe med seleksjon av personell til skoler, kurs og lederstillinger i Forsvaret.Som psykolog i FSAN/milpsy vil du ha tjenestested ved Linderud leir i Oslo. Jobben innebærer en del reisevirksomhet, primært innenlands.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere den militærpsykologiske delen av seleksjon av personell til skoler, kurs og lederstillinger i Forsvaret, herunder testing, intervju og andre aktiviteter
 • Utvikle, anbefale og kontrollere bruken av tester, metoder og prosedyrer for seleksjon og lederutvelgelse
 • Publisere, veilede og undervise innen militærpsykologiske emner
 • Utføre saksbehandling innen fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Fullført Cand.psychol-utdanning
 • Autorisasjon som psykolog i Norge. Kandidater som har fullført cand.psychol-utdanning og som er i påvente av autorisasjon kan søke mot at norsk autorisasjon foreligger innen tiltredelse
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Godkjenning som spesialist innen organisasjonspsykologi
 • Kompetanse innen statistiske analyser og testutvikling
 • Erfaring fra arbeid med seleksjon
 • Erfaring fra forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Kjennskap til Forsvarets organisasjon og virksomhet

Personlige egenskaper

Stillingen krever at du har gode samarbeidsevner, at du kan jobbe tverrfaglig og effektivt innad i Forsvaret. Du tar ansvar og jobber selvstendig og strukturert i en hektisk arbeidshverdag med ulike arbeidsoppgaver og oppdukkende behov.

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet mulighet for trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som psykolog, kode 0794, ltr 58 - 69, pt. kr 516.400 - 630.500 brutto per år, med forbehold om godkjenning av lønn. Lønnsvurdering innenfor lønnsspennet etter kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Informasjon om prosessen

Intervju, psykologiske tester og praktiske oppgaver vil inngå som en del av seleksjonsprosessen. Seksjonens teamsammensetning vil bli vektlagt ved utvelgelse. Legg ved attester, vitnemål og ev. autorisasjon digitalt ved søketidspunkt.

Forsvaret er i omstilling og dette vil kunne føre til endringer i arbeidssted og oppgaver.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Powered by Labrador CMS