Ledig stilling:

Har du lyst til å jobbe som mesterinstruktør våpenteknologi på Sessvollmoen?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: FastArbeidssted: Mogreina, Norge

Søknadsfrist: 08.03.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Forsvarets logistikkorganisasjon fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft.

Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL) utdanner spesialister innen logistikk og transport, vedlikehold og forvaltning.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Major Jan Ove Dahl

Tittel: Seksjonssjef våpenteknologi

Tlf./E-post: 474 54 910

Vi har en ledig militær stilling som mesterinstruktør våpenteknologi på Sessvollmoen. Som Mesterinstruktør har du sammen med seksjonsleder våpenteknologi mulighet til å fortsatt utvikle dette fagområde, du vil være med å påvirke utdanningen og være deltager i prosjekter og arbeidsgrupper internt og eksternt. Fagmiljøet er under konstant utvikling med tanke på nytt materiell som er på vei inn i Forsvaret. Du vil få en utfordrende tjeneste innen våpenteknologifaget, med hovedvekt på tårnsystemer inkludert sensorsystemer.

Stillingen inngår i våpenteknologi seksjon ved Teknisk avdeling. Teknisk avdeling har ledende kompetanse på utvikling og undervisning innen landbasert vedlikehold på våpen-, base- og kjøretøymateriell, samt bergingstjeneste. Teknisk avdeling støtter Forsvarsmateriell i materiellprosjekter og utøver fagansvaret på vegne av sjef for Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte.

Arbeidsoppgaver

 • Mesterinstruktør og rådgiver til sjef Teknisk avdeling innenfor fagfeltet tårn systemer.
 • Følge opp avdelingenes utdanning, trening og øving, herunder også fagansvarlige befal og offiserer.
 • Ivareta faglige krav og interesser vedrørende organisering og anskaffelser knyttet til faget.
 • Utarbeide og vedlikeholde relevante publikasjoner som eksempelvis fagplaner.
 • Deltagelse i prosjekt innen eget fagfelt.

Kvalifikasjoner

Må krav til stillingen:

 • Grunnleggende befalsutdanning
 • Fagbrev: Følgende fagbrev er relevant for stillingen: Automatiseringsfaget, finmekanikerfaget, industrimekanikerfaget, verktøymakerfaget, børsemakerfaget, optronikerfaget, CNC operatørfaget - sveisefaget
 • Må ha tjenesteerfaring innen tårn artilleri og/eller tårn kavaleri
 • Undervisningserfaring
 • Arbeidserfaring innen landbaserte våpensystemer
 • Førerkort kl B
 • Må ha norsk statsborgerskap

Før tiltredelse må følgende krav være oppfylt:

 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig/NATO secret
 • Det er krav til godkjent medisinsk seleksjon for internasjonale tjeneste. Informasjon om helsekrav finnes på Forsvaret.no
 • Gjennomført og godkjent fysisk utholdenhets- og styrke test nivå 4. Informasjon om de fysiske testene finnes på Forsvaret.no

Ønskelige krav til stillingen:

 • Militært utdanningsnivå spesialist (OR) VBU2 Videregående befalsutdanning 2
 • Teknisk fagskole - univ/høgskoleutd lavere nivå (14-17)
 • G4 bro/ traverskran
 • LSO kursinstruktør/kursprodusent

Personlige egenskaper

 • Strukturert, samarbeidsvillig, løsningsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet.

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling samt fleksibelarbeidstid.
 • God pensjonsordning og trenging i arbeidstiden.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som stabssersjant/flottiljemester (OR7, Stillingskode 1567, Lønnstrinn 60-66 som for tiden er kr 553 500,- til kr 615 000,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.08.2023. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Powered by Labrador CMS