Ledig stilling:

Instruktør innen IKT og sambandssystemer

Søknadsfrist: 25.04.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Fåberg, Norge

Søknadsfrist: 25.04.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Røstad, Kjetil

Tittel: Mestersersjant utdanning

Tlf: 61 10 31 62 / 990 94 694

E-post: [email protected]

Om oss:

Vil du være med å bidra til økt kunnskap og kompetanse innen cyberdomenet i Forsvaret?

Cyberforsvarets våpenskole (CVS) utdanner personell som er nødvendig for Forsvarets og Cyberforsvarets bruk av cyberdomenet. CVS er også ansvarlig for utarbeidelse av konsepter og taktikk for Forsvarets virksomhet i cyberdomenet. I tillegg ivaretar våpenskolen alle funksjonelle forhold knyttet til anskaffelse av materiell og systemer til Forsvarets informasjonsinfrastruktur.

Vi har nå flere ledige militære stillinger som instruktører for våre fremtidige cyberteknikere.
Cyberteknikerne skal bidra til å løse oppdrag i cyberdomenet ved alle Forsvarets avdelinger. Det satses på utdanning i Forsvaret og antall elever skal økes for å levere til Forsvarets behov. Vi har således behov for kompetent personell innen fagfeltene datakommunikasjon, nettverk, cybersikkerhet, Windows Server, virtualisering, radiokommunikasjon eller beslutningsstøttesystemer. Har du førstegangstjeneste eller befalsskole med kunnskaper innen IKT eller samband, kan du være den vi er på jakt etter.

Du vil få grad etter militær utdanning og lønn etter kompetanse. Utdanningen som cybertekniker er praktisk rettet, vi ønsker derfor personell med praktiske ferdigheter innen IKT og samband.

Cyberforsvaret er under omstilling og endringer i arbeidsoppgaver og nivåer må påregnes.

Tjenestested er Jørstadmoen i Lillehammer, men noe reisevirksomhet må påregnes.

Du kan lese mer om cyberteknikerutdanningen her: https://www.forsvaret.no/utdanning/utdanninger/cybertekniker.

Arbeidsoppgaver:

 • Utdanne personell innen IKT-systemer.
 • Forvalte utdanningsmateriell og utdanningsfasiliteter
 • Revidere faglig innhold i utdanningspakker
 • Delta i utviklingsarbeid innen fagområdet
 • Bidra i øving og trening

Kvalifikasjoner:

Nødvendig kompetanse og kvalifikasjoner

 • Fullført førstegangstjeneste eller gjennomført befalsutdanning/tilsvarende
 • Relevant utdanning og/eller erfaring innen IKT og samband.Relevant utdanning og/eller erfaring kan for eksempel være fra fagfeltene datakommunikasjon, nettverk, programmering, cybersikkerhet, Windows Server, radiokommunikasjon eller beslutningsstøttesystemer.
 • Gode formidlingsevner
 • Norsk statsborger og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Godkjent medisinsk seleksjon
 • Bestått fysiske tester til karakter 4 før tilsetting Se karakterskala fysisk test på Forsvaret.no
 • Må kunne klareres for HEMMELIG/NATO SECRET før tiltredelse

Ønskelig kompetanse og kvalifikasjoner

 • Kjennskap til bruken av Forsvarets IKT systemer
 • Undervisningserfaring
 • Høyere relevant utdanning.
 • Radio/telekompetanse

Personlige egenskaper:

 • Liker å utvikle andre og lære bort
 • Liker nye utfordringer, positiv og er et "ja-menneske" med gode omstillingsevner
 • Ansvarsfull, selvstendig, lojal og pålitelig
 • Evne til å sette seg inn i nye ting og tilegne seg ny kunnskap

Vi kan tilby:

 • Stillingene gir fast tilsetting i Forsvaret (T-60) med plassering på beordringssystemet.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Vi har mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Jobb i et godt og løsningsorientert arbeidsmiljø.
 • Kurs og opplæring innen fagfeltet etter behov.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ lønnstrinn 28-70 (kr 336 800 – 643 000)- brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner og gradsnivå.
 • Vi gjør oppmerksom på at det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven §44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt den til enhver tid gjeldende ordning for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra avtalt tiltredelsesdato. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, i henhold til tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkerne normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Powered by Labrador CMS