Ledig stilling:

Er du klar for å lede sambandsseksjonen på Gardermoen?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Gardermoen, Norge

Søknadsfrist: 11.04.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv. 134 Luftving har stasjoner på Gardermoen og Rygge. Stasjonsgruppe Gardermoen huser to flyskvadroner: 335 skvadronen med C-130J Hercules, og 717 kvadronen med DA-20 Jet Falcon. 335 skvadronen skal operere, understøtte og vedlikeholde Forsvarets C-130J Hercules-transportfly. Hercules leverer taktisk lufttransport til militære styrker og støtter det sivile samfunnet. 717 skvadronen består av DA-20 Jet Falcon og skal støtte Forsvaret med kapasitet innen elektronisk krigføring. Fra stasjonen på Rygge opererer blant annet 339 skvadronen avdeling Rygge med Bell 412SP-helikopterene sine og en enhet fra 330-skvadronen med Sea King redningshelikopter. Luftforsvarets ledelse holder til på Rygge.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer

om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Håkon Rua

Tittel: Sjef Stasjonsgruppe Gardermoen

Tlf./E-post: 64803100 / hrua@mil.no

------

Navn: Trine Håheim

Tittel: Personellforvalter

Tlf./E-post: 64803705 / thaheim@mil.no

Er du på utkikk etter nye utfordringer? Har du lyst til å lede den daglige driften av avdelingens sambandssystemer ved 134 luftving på Stasjonsgruppe Gardermoen? Trives du med å ha ansvar for CIS, planlegging og personale? Er du i tillegg opptatt av fag og at personalet trives på jobb?

Som leder av sambandsseksjonen (A6) ser vi etter deg som er flink til å motivere og kommunisere med andre. Du vil jobbe ved Gardermoen flystasjon som blant annet er base for Luftforsvarets transportfly C-130J Hercules.

Hos oss får du en utfordrende og spennende jobb hvor du vil arbeide på dagtid med mulighet for fleksitid.

Vi ønsker at du kan starte i jobben så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgave / Ansvarsområde:

Som A6 skal du lede, koordinere og planlegge bruk av avdelingenes sambandssystemer ved 134 luftving Stasjonsgruppe Gardermoen. Du er faglig overordnet Stasjonsgruppens sambandspersonell, og deltar i relevante bruker- og fag-grupper innenfor eget fagfelt. Du har ansvaret for systemdrift av K2IS, herunder sikkerhet og opplæring. Du deltar videre i relevante prosjekter innen eget fagfelt. Som del av stillingen skal du også arbeide med øvingsplanlegging, og planarbeid ved avdelingen. Du må forvente å delta på relevante kurs og seminarer innenfor eget fagfelt.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og lede CIS/samband på ett eller flere nivå.
 • Linjeleder. Inkluderer oppfølging av ansatte, ivaretakelse av arbeidsmiljø og HMS regelverk. Kontroll med utøvelsen av tjenesten ved egen avdeling.
 • Sikre at sikkerhetsbestemmelsene innenfor kryptotjeneste blir fulgt, herunder opplæring av eget personell som arbeider med kryptomateriell.
 • Være sjefens rådgiver innen IT-sikkerhetssaker, herunder planlegge, iverksette og lede data/IT sikkerhetsarbeidet i egen avdeling og påse sikkerhetsmessig oppfølging av sikkerhetsgodkjente systemer.
 • Ledelse av underlagt personell
 • Stabstjeneste midlere nivå, herunder utarbeidelse av beslutningsstøtte - planlegging og iverksetting av tiltak og aktiviteter - veiledning og støtte i gjennomføring av tiltak - oppfølging og kontroll for å sikre at tiltakets mål og hensikt nås.
 • Bidra i planlegging og planarbeid, herunder bidra og delta i planleggingsgrupper i operative avdelinger med innspill fra eget fagområde i forbindelse med planlegging av operasjoner, øvelser og trening med bruk av operative kapasiteter innenfor alle domener.
 • Fagtjeneste samband Planlegge, etablere, drifte, vedlikeholde eller utvikle mobile eller stasjonære militære sambandssystemer, inkludert CIS og IKT.
 • Utføre CIS-planlegging Oppgaven innebærer å planlegge og lede CIS/samband på ett eller flere nivå

Kvalifikasjoner

MÅ KRAV

 • Norsk statsborger
 • Fullført førstegangstjeneste
 • Fullført og bestått grunnleggende offisersutdanning(GOU)
 • Operativ eller teknisk tjenesteerfaring innen samband eller datasikkerhet(tilsvarende 2 års tjeneste)
 • Tjenesteerfaring som CIS-planlegge(tilsvarende 2 års tjeneste)
 • Sikkerhetsklarering STRENGT HEMMELIG*
 • Fysisk test til karakter 4 for styrke og karakter 4 for utholdenhet*
 • Medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet*

*For alle militære stillinger i Forsvaret kreves det godkjent fysisk test, medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet og godkjent sikkerhetsklarering. Kravene må være bestått innen prøvetidens varighet på 6 måneder. For denne stillingen kreves klarering for STRENGT HEMMELIG. For nærmere opplysninger om krav kan du henvende deg til oppgitt kontaktperson i annonsen.

BØR KRAV

 • Kryptosikkerhetsleder - grunnleggende kompetanse(tilsvarende 2 års erfaring)
 • Erfaring fra internasjonal tjeneste/oppdrag
 • Erfaring som linjeleder
 • HMS grunnkompetanse(tilsvarende HMS kurs 40 timer)
 • Datasikkerhetsleder(tilsvarende 2 års erfaring)

Kandidater for stillingen må påregne jobbintervju. Personlige egenskaper vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Du må være analytisk, systematisk og strukturert.
 • Du må ha evne til å holde helhetsoversikt.
 • Du må ha gode samarbeidsevner.

Vi kan tilby

Stillingskode 0141Løytnant (OF 1+): Stillingen lønnes etter Luftforsvarets lønnspolicy, lønnstrinn 48-51, for tiden kr 456.800 - 478.300,- pr år.Stillingskode 1519 Kaptein/Rittmester/Kapteinlt(OF2): Stillingen lønnes etter Luftforsvarets lønnspolicy, lønnstrinn 56-59, for tiden kr 517.600 - 544.400,- pr år

For spesielt godt kvalifisert personell vil Luftforsvaret kunne avvike lønnsplassering fra kunngjort lønn. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens PensjonskasseFor nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte sjef stasjonsgruppe Gardermoen, oblt Håkon Rua 64 80 31 00

Vilkår og tidspunkt for tilsetting

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.08.2023. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Powered by Labrador CMS