Ledig stilling:

Fartøysoperatør i Kystjegerkommandoen

Søknadsfrist: 15.04.2023

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast, heltid

Arbeidssted: Harstad, Norge

Søknadsfrist: 15.04.2023

Startdato: 01.08.2023

Om arbeidsgiver:

Les mer om Kystjegerkommandoen her

Kontakt:

Navn:

Tittel:

Tlf./E-post:

Fartøysoperatører er trent for nasjonale og internasjonale operasjoner og er ledende i Forsvaret på hurtigbåtoperasjoner.

Fartøysdivisjonen opererer blant annet stridsbåt 90N, RHIB og tilhørende våpensystemer og sensorer som en integrert tropp i Kystjegerkommandoen. Typiske oppdrag er forflytning og innsetning av patruljer som opererer bak fiendens linjer, informasjonsinnhenting, bording, overvåkning og rekognosering, sanitetsstøtte og styrkebeskyttelse.

Arbeidsoppgaver

Fartøysdivisjonen består av profesjonelle offiserer og spesialister som har minst ett hovedfagfelt de spesialiserer i. De tre hovedfagfeltene er henholdsvis navigasjon, skipsteknisk og våpenteknisk, som til sammen dekker behovet for en besetning på divisjonens største fartøy, Stridsbåt 90. Besetningen består av minimum tre fartøysoperatører, hvorav to er henholdsvis skipssjef og maskinist.

Alle Fartøysoperatører har gjennomført felles grunnutdanning uavhengig av tidligere bakgrunn. Dette gir de krysskompetanse i hverandres fagfelt, slik at enhver kan bemanne de ulike systemene.

Skipssjefer er utdannede navigatører, har gjennomført omfattende videreutdanning og bestått en krevende klarering etter grunnutdanningen. Skipssjefen har overordnet ansvar for besetningen og fartøyet han eller hun heiser kommando på. Er du motivert og finner navigasjonsfaget spennende, finnes det karrieremuligheter for at du kan løse ut dekksoffiser klasse 5 – kystskippersertifikat, uten krav til tidligere fagutdanning fra før.

Maskinister er fagutdannede maskinoffiserer med hovedansvar for drift og vedlikehold av teknologiske installasjoner om bord på fartøyene, samt spesialister på manøvrering av fartøyet. For å seile selvstendig som maskinist er det krav til M4-sertifikat. Det er ikke krav om å inneha sertifikatet ved start på grunnutdanningen. Tjenesten gir fartstid til å løse ut sertifikat opp til og med maskinoffiser klasse 1.

Fartøysoperatører uten maritime sertifikater er spesialister innenfor alle våpensystemer og sensorer om bord på fartøyene. Det er muligheter for videre kursing innenfor våpen, sanitet, droner, samband og etterretning. For egnede kandidater vil det også være muligheter for videre utdanning innenfor navigasjon for å bli fartøyssjef på bordingsbåtene og eventuelt skipssjef på Stridsbåt 90.

Kvalifikasjoner

 • Norsk statsborger
 • Fagutdanning nautikk eller maskin
 • Bestått sesjon del 1 og 2, herunder oppnådd minimum karakter 5 på teoritest (allment evnenivå).
 • Plettfri vandel
 • Kunne sikkerhetsklareres til «Hemmelig»
 • Bestå fysiske minstekrav
 • Tilfredsstillende helseprofil
 • Fargesyn: 9
 • Hørsel: 6
 • Normalt syn uten behov for biller eller linser

Fysiske minstekrav:

 • Kroppsheving (hang-ups): 5 stk.
 • Armhevninger (push-ups): 25 stk.
 • Magebøyinger (sit-ups): 30 stk på 2 min.
 • Rygghev: 15 stk.
 • Svømming 400 meter: 12 min.
 • Undervanns-svømming: 25 m.
 • Landeveisløp (7 km med 22 kg sekk): 55 min.
 • 3000 m –løp: 13 min 30 sek

Seleksjon og utdanning:

Det blir først gjennomført et grovopptak for å teste at du er godt egnet, både fysisk og mentalt, for å gjennomføre videre opptak. Grovuttak for å kvalifisere for utdanningen gjennomføres ved Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) på Sessvollmoen i juni/juli.

Utdanningen består av en omfattende kurspakke som innebærer blant annet grunnleggende soldatferdigheter som skyting, overlevelse, og stridsteknikk, samt spisset maritim utdanning som fartøyskjennskap, fartøyshåndtering og hurtigbåtkurs. Grunnutdanningen er delt inn i tre moduler over en periode på 12 måneder, hvor det kontinuerlig stilles krav til progresjon. Etter endt utdanning, kan man få tilbud om videre ansettelse som fartøysoperatør.

Personlige egenskaper

I Fartøysdivisjonen jobber man tett sammen over lengre perioder, og man er avhengig av et solid arbeidsmiljø for at divisjonen skal levere operativ evne og effekt. Felles grunnutdanning gir rammene for å skape et fundament til samhold, men samarbeidsvilje og evnen til å tenke utover sine egne interesser er nødvendige og viktige egenskaper vi ser spesielt etter hos kandidater. Grunnutdanningen kan for mange være en bratt læringskurve, og stiller krav til tilfredsstillende progresjon underveis. Til sist er det den enkeltes vilje til å gjennomføre og prestere som er en avgjørende faktor.

Vi kan tilby

Søkere som har gjennomført førstegangstjeneste tilbys midlertidig kontrakt og mottar grunnlønn under utdanningens varighet.

Fast ansettelse tilbys ved ledig stilling etter fullført utdannelse.

Powered by Labrador CMS