Ledig stilling:

Vil du bidra til at Forsvarets maritime patruljefly er klar til å overvåke Norges enorme havområder?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Evenes, Norge og Utland

Søknadsfrist: 30.11.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn:  Hans Einar Enoksen 

Tittel: Sjefssersjant

Tlf./E-post:  92 40 47 64

Har du lyst å jobbe som flytekniker på et av verdens mest moderne og avanserte overvåkningsfly P-8A Poseidon?

Vi kan tilby deg en meningsfull og interessant jobb som flytekniker på P-8A Poseidon i Vedlikeholdsskvadronen ved 133 luftving på Evenes flystasjon. Flystasjonen er Luftforsvarets viktigste base i nord, og har en strategisk rolle i forsvaret av Norges suverenitet. Flystasjonen er også base for Forsvarets maritime overvåkningsfly (P-8A) og NATO Quick Reaction Alert (QRA) med norske kampfly (F-35). For å beskytte P-8A og F-35 har flystasjonen en Luftvernbataljon (NASAMSIII) og en Baseforsvarsbataljon.

Flystasjonen ligger i Evenes kommune mellom Harstad og Narvik, på grensen mellom Nordland og Troms fylke. Beliggenheten gir et variert og friskt kystklima med gode muligheter for aktiviteter i tilknytning til hav, fjell og skog.Som tekniker på P-8A Poseidon vil du jobbe med et av de mest moderne og avanserte overvåkningsflyene i verden. Når P-8A drifts- og operasjonskonseptet er fullt operativt vil det være nærmest kontinuerlig aktivitet med P-8A.

Etter at du har fått autorisasjon må du i perioder på inntil en uke av gangen regne med å inngå i en arbeidstidsordning som legger til rette for at P-8A kan operere 24/7 gjennom hele året. Arbeidstidsordningen gir kompensasjon i form av lønn og tid i tillegg til ordinær lønn.

Det er muligheter for fleksibel arbeidstid, og Evenes flystasjon er en pendlervennlig base. Du må regne med å delta på øvelser og oppdrag i inn- og utland.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre vedlikehold innen Line og Base Maintenance på P-8A og støtteutstyr
 • Betjene P-8A støtteutstyr
 • Lære opp egne flyteknikere
 • Delta i eller bidrar til militære operasjoner og styrkeoppbygging i en operativ avdeling
 • Utføre flyvedlikehold

I løpet av første år etter ansettelse må du regne med å delta på kurs EMAR 50-55 (militære tilleggsmoduler) og P-8A typekurs (begge ca. 12 ukers varighet) ved Luftforsvarets tekniske skolesenter i Kristiansand. Hjemreiser under kursperiodene dekkes i henhold til gjeldende regler.

Kvalifikasjoner

 • Flyteknisk grunnutdanning (EMAR eller EASA 1-17)
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse
 • Førerkort klasse B
 • Du må kunne norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Du må i tillegg ha gjennomført og bestått medisinsk og fysisk sjekk for internasjonale operasjoner innen prøvetidens utløp

Ønskelige krav:

 • MAML B1/B2, alternativt AML B1/B2

Personlige egenskaper

Stillingen krever at du jobber nøyaktig og at du er opptatt av kvalitet i arbeidet. Du er i tillegg løsningsorientert, jobber strukturert og er opptatt av å lære og bidra til å heve egen kompetanse.

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid
 • Pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger, blant annet mulighet for trening i arbeidstiden
 • Kurs og opplæring etter avdelingens behov
 • Lønn i henhold til Verkstedoverenskomsten for Forsvaret (VO/F), flyfagarbeider i spennet per 01.01.2023 kr: 574.416 - 623.244 brutto per år. Årslønn fastsettes etter lokal lønnsansiennitet beregnet etter VO/F§7.4. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse
Powered by Labrador CMS