Ledig stilling:

Er du opptatt av forebyggende sikkerhet og synes prosjekter er spennende? Se hit!

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 21.05.24

Om arbeidsgiver:

Hva er det egentlig som skjer i verden?Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer. Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Kontakt:

Tlf./E-post: 23 09 45 39

Etterretningstjenesten - Viten om verden for vern av Norge

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Vi styrker nå vår organisasjon, og er på jakt etter en dyktig og engasjert sikkerhetsrådgiver til å støtte våre program- og prosjektledere innen planlegging og gjennomføring av sikkerhetsarbeid.

Har du bred erfaring fra forebyggende sikkerhetsarbeid og god kunnskap om sikkerhetsloven? Ønsker du å dele din verdifulle kompetanse med våre prosjektledere? Da er du akkurat den personen vi er på jakt etter!

Vi kan tilby deg en spennende og variert arbeidshverdag, der du få anledning til å benytte din sikkerhetskompetanse som prosjektsikkerhetsleder på tvers av ulike programmer og prosjekter. Aktuelle prosjekter kan være innenfor EBA (eiendom, bygg og anlegg), materiell og komplekse teknologiprosjekter. Du vil få anledning til å jobbe i et sammensveiset team, med kollegaer kjennetegnet av høy kompetanse og med et sterkt engasjement for sikkerhetsfaget.

Arbeidsoppgaver

 • Støtte program- og prosjektledere med ledelse og planlegging av sikkerhet i prosjekter
 • Utarbeide dokumentasjon og planer for sikkerhetsarbeid i prosjekter
 • Utarbeide krav og rådgi i sikkerhetsgraderte anskaffelser og mot eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra i utarbeidelsen og kvalitetssikringen av verdi-, skade-, sårbarhet- og risikovurderinger
 • Personellsikkerhetsarbeid
 • Andre arbeidsoppgaver prioritert av avdelingen

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Flerårig og relevant erfaring innen sikkerhetsarbeid
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Utdanning innen sikkerhetsarbeid
 • Kurs innen forebyggende sikkerhetstjeneste
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner
 • Kjennskap til relevante norske og internasjonale sikkerhetsfaglige miljøer, sivilt og militært
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Kjennskap til Forsvarets virksomhet
 • Kjennskap til Etterretningstjenestens organisasjon

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

Vi kan tilby

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell. Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse. Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 732 300,- - 919 200,- (lønnstrinn: 73-82) i stillingen som seniorrådgiver (kode: 1364) iht. gjeldende Hovedtariffavtale.

Powered by Labrador CMS