Ledig stilling:

Ikke alle studenter har en deltidsjobb i en hemmelig tjeneste - det kan du snart ha

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 29.02.24

Om arbeidsgiver:

Hva er det egentlig som skjer i verden?Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Kontakt:

Tlf./E-post:  23 09 55 62

Etterretningstjenesten – Viten om verden for vern av Norge

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser.

Etterretningstjenesten er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi søker nå etter sikkerhets- og servicemedarbeider til en av våres deltidsstillinger.

Som medarbeider i Etterretningstjenesten vil du være i daglig kontaktpunkt både for ansatte og eksterne. Stillingen gir en unik oversikt og innsikt i en spennende organisasjon med mennesker fra ulike fagmiljøer. Arbeidsoppgavene har et vidt spenn med alt fra betjening av besøksmottak, bestillinger på vegne av andre, sørge for attraktive fellesområder, adgangskontroll og kortproduksjon. For å lykkes i stillingen er det viktig å kunne identifisere sikkerhet og servicebehov på tvers i organisasjonen. Den som tilsettes må være trygg og fortrolig med å utføre rutineoppgaver, ha god helhetsoversikt samt være engasjert i sikkerhet- og service.

Arbeidsoppgaver

 • Betjene besøksmottak, herunder adgangskontroll
 • Støtte til planlegging og gjennomføring av arrangementer og besøk
 • Lede evakuering ved brannalarm
 • Ansvar for fellesområder
 • Produksjon av adgangskort
 • Håndtere henvendelser i serviceportalen
 • Betjene tekniske sikkerhetssystemer Utføre kontrollrunder

Kvalifikasjoner

Må krav:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Relevant tjenesteerfaring fra området
 • Erfaring med å balansere sikkerhet og service

Ønskede krav:

 • Avtjent førstegangstjeneste
 • Fagbrev innen sikkerhet/service
 • God systemforståelse og IT-kompetanse.
 • Erfaring innen: Besøksmottakssystemer, alarm- og adgangskontrollsystemer (AIA/AAK), kameraovervåkningssystemer (CCTV/ ITV) og Saksbehandlingsverktøy (JIRA/Sharepoint)
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner
 • Kjennskap til Forsvarets organisasjon og virksomhet
 • Relevant erfaring med bruk av Jira servicedesk eller tilsvarende servicesystem

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelsk kunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt. Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere. I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning. For den konkrete stillingen som sikkerhets- og servicemedarbeider kreves i tillegg følgende egenskaper:

 • God ordens og nøyaktighet
 • Helhetsoversikt
 • Skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Evne til problemløsning

Vi kan tilby

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 480900 – 540 500 [Lønnstrinn: 47 -55] i stillingen som Førstekonsulent (kode:1408) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Powered by Labrador CMS