Ledig stilling:

Innhentingsoperatør ved Forsvarets stasjon Varanger

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Vadsø, Norge

Søknadsfrist: 22.03.2023

Om arbeidsgiver:

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser. Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Kontakt:

Tlf.: 78 95 70 84/75 59 48 35

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser.Etterretningstjenesten er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi søker nå etter innhentingsoperatør til Forsvarets Stasjon i Varanger med arbeidssted i Vadsø i Finnmark.

Vi søker etter deg som blir motivert av Etterretningstjenestens viktige samfunnsoppdrag. Vi søker en ny medarbeider som er pliktoppfyllende, lærevillig og med gode samarbeidsevner. Arbeidet som innhentingsoperatør krever også stor grad av nøyaktighet samt evne til teknisk innsikt. For den rette kandidaten kan vi tilby en spennende fremtid hos oss i et godt arbeidsmiljø som kjennetegnes av høy kompetanse og sterkt engasjement for faget. Stillingen innebærer arbeidstid på dagtid og kveldstid.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgaver vil være utføre og bearbeide innsamling og rapportering ved kontoret samt overvåke systemytelse og systemutnyttelse innen gitt ansvarsområde. Utarbeidelse og oppdatering av hjelpemidler, samt oppdatering og presentasjon av orienteringer vil også kunne inngå i arbeidsoppgavene.

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

 • Bachelor eller tilsvarende med relevant fagbakgrunn. Annen utdanning eller relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Gode språkkunnskaper i engelsk.

I tillegg er det ønskelig med:

 • Teknisk utdanning innen radioteknikk, informatikk eller beslektede fag.
 • Kjennskap til Etterretningstjenesten virksomhet og Forsvaret for øvrig.
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner.

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som innhentingsoperatør kreves i tillegg følgende egenskaper:

 • god vurderingsevne
 • evne til helhetsoversikt
 • evne til å arbeide selvstendig
 • gode samarbeidsevner
 • gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • evne til å ta initiativ i arbeidshverdagen
 • en resultatorientert holdning
 • evne til å arbeide systematisk og strukturert

Hos oss vil det legges til rette for både faglig- og personlig vekst, og det er gode muligheter for videre karriereutvikling.

Vi kan tilby

Stilling: Førstekonsulent (kode 1408)

Lønn: Kr 449 900 – 509 500 (lønnstrinn 47 – 55) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale

Variable tillegg i forbindelse med turnus kommer i tillegg. Det trekkes 2% som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

Stillingen avlønnes på lønnsstige. Lønnsstigen gir utgangspunkt for lønnsplassering iht HTA 5 – Godskrivningsregler. Ved ansettelse godskrives tidligere tjeneste/arbeid/praksis i startlønn. Tjeneste/arbeid/praksis godskrives slik at dersom man samlet når ett år, godskrives ett lønnstrinn ved ansettelse. Videre godskrives ett lønnstrinn for hvert andre år. Man kan ikke få godskrevet mer enn fem lønnstrinn.

Powered by Labrador CMS