Ledig stilling:

Har du god juridisk kompetanse?

Søknadsfrist: 28.05.23

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 28.05.23

Om arbeidsgiver:

EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget og er et av Stortingets eksterne kontrollorganer. Utvalgets oppgave er å føre løpende kontroll med virksomheter som driver etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for det offentlige. Disse betegnes ofte som EOS-tjenestene, eller de hemmelige tjenestene. I dag består de av Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling.

Kontrollens formål er først og fremst å se til at EOS-tjenestene ikke krenker noens rettigheter, f.eks. ved urettmessig overvåking.

EOS-utvalgets sekretariat ledes av sekretariatsleder og er delt inn i tre enheter: juridisk enhet, teknologisk enhet og administrativ enhet. Arbeidsmiljøet er godt, og den faglige standarden er høy. EOS-utvalget er IA-virksomhet.

Kontakt:

Navn: Henrik Magnusson

Tittel: Sekretariatsleder

Tlf: 21 62 39 31 eller 993 921 89

Om stillingene

Vi har ledig tre faste stillinger for jurister (rådgiver / seniorrådgiver).

For deg med god juridisk kompetanse er det ledig faste stillinger som jurist i sekretariatets juridiske enhet. Stillingene byr på utfordrende oppgaver innenfor et bredt juridisk fagfelt.

Arbeidet er variert og spennende innenfor grenseflatene mellom juss, teknologi, samfunnsvitenskap og politikk. Sakene utvalget behandler berører juridiske fagfelt som personvernrett, straffeprosess, menneskerettigheter, forvaltningsrett, politirett og konstitusjonell rett.

Arbeidsoppgaver

 • Forberedelse av utvalgets inspeksjoner.
 • Utredningsarbeid og annen faglig forberedelse av utvalgets møter.
 • Saksbehandling av enkeltsaker og klagesaker.

Du vil få oppgaver innenfor hele juridisk enhets portefølje og forventes å være fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver. Én av stillingene kan bli tildelt rollen som EOS-utvalgets personvernombud.

Krav til de som ansettes

 • Master i rettsvitenskap eller cand. jur. med meget gode resultater.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • For stillingene kreves minst to års juridisk arbeidserfaring ved tiltredelse. For innplassering som seniorrådgiver kreves lang og relevant arbeidserfaring, samt evne til å utføre arbeid særlig selvstendig.

Ønskede kvalifikasjoner

Kunnskap om eller erfaring fra ett eller flere av følgende områder er ønskelig:

 • Politi- og påtalerett
 • Etterretning og / eller sikkerhet
 • EOS-tjenestene
 • Kontroll- / tilsynsarbeid

Beskriv din kunnskap/erfaring i søknaden.

I tillegg til gode juridiske kvalifikasjoner, vil vi legge vekt på din samfunnsforståelse og interesse for/erfaring med skjæringsfeltet mellom juss og teknologi.

Du som er eller har vært ansatt i en EOS-tjeneste kan også søke på stillingen.

Personlige egenskaper som vil bli vektlagt

 • Integritet.
 • Evne til å arbeide strukturert og grundig.
 • Evne til å arbeide både selvstendig og sammen med andre jurister og ulike faggrupper.
 • Rolleforståelse.
 • Fleksibilitet.
 • God arbeidskapasitet.

Vi tilbyr

 • Et godt fagfellesskap med utfordrende juridiske problemstillinger, utviklingsmuligheter og varierte arbeidsoppgaver.
 • Stillingen lønnes som rådgiver eller seniorrådgiver med et lønnsspenn fra kr 590 000 - 690 000 (rådgiver) eller kr 700 000 - 900 000 (seniorrådgiver), avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Eget kontor i nye lokaler.
 • To timer trening i arbeidstiden, samt tilgang på treningsrom.

Vilkår

For stillingen gjelder krav om sikkerhetsklarering og autorisasjon på høyeste nivå. Tilsetting vil derfor skje med forbehold om sikkerhetsklarering og autorisasjon. Søkere kan ikke ha andre statsborgerskap enn norsk.

Fra lønnen går 2 prosent innskudd til Statens pensjonskasse. For stillingen gjelder prøvetid på 6 måneder. Utvalgets kontorer ligger i nye lokaler i Nils Hansens vei 25 på Bryn i Oslo. Arbeidets innhold gjør at det i liten grad er mulighet for hjemmekontor. Arbeidet vil innbefatte noe reising, og noe av arbeidet vil skje hos EOS-tjenestene.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad sendes via linken på denne siden. Søknader må ha vedlagt vitnemål og attester for å komme i betraktning.

Søknadsfrist er 28. mai 2023.

Nærmere informasjon om utvalgets oppgaver og arbeid er å finne i EOS-kontrolloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-02-03-7?q=eos-kontrollov), på utvalgets nettsider www.eos-utvalget.no (https://eos-utvalget.no/) og i utvalgets årsmeldinger (https://eos-utvalget.no/hjem/publikasjoner/arsmeldinger/) og særskilte meldinger (https://eos-utvalget.no/hjem/publikasjoner/saerskilte-meldinger/) til Stortinget.

Powered by Labrador CMS