Ledig stilling:

Ønsker du å bidra til utvikling av Heimevernet?

Søknadsfrist: 30.09.2022

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Prosjekt

Arbeidssted: Elverum, Norge

Søknadsfrist: 30.09.2022

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Heimevernet er du viktig for Forsvarets mobiliseringsstyrke. Heimevernet består av 40.000 soldater som kan stille opp på kort varsel. Lokale styrker kan også bli bedt om å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker og er et viktig bindeledd mellom Forsvaret og det sivile samfunnet.

Kontakt:

Navn: Jon Vie

Tittel: G-4 HVST

Tlf.: 62 40 85 40

Heimevernet (HV) har ledig militær prosjektstilling som prosjektleder ifm prosjekt utvikling for videreutvikling av deler av HVs logistikksystem (Nye HV Log) som en del av HVs helhetlig logistikk-konsept.

Nye HV Log-prosjektet skal videreutvikle logistikkløsningen i HV for å sikre en tilfredsstillende beredskap i fred, krise og krig.

Prosjektet skal reetablere logistikksystemet med tilhørende anbefaling for videre driftsprofil. HV søker derfor etter personell som kan midlertidig ansettes militært til både prosjektledelse, utvikling og utførelse etter følgende rammer for oppdraget:

 • Utvikling av innhold av bredde og dybde av artikler
 • Organisering og fysisk lagring av baklager/ bulk
 • Oppfylling iht. nytt kvalitetssikret innhold
 • Infrastrukturbehov for forsvarlig lagring og forvaltning og bruk
 • Håndteringsutstyr ved anskaffelse/ innleie/ lån
 • Kartlegging av reelt kostnadsbilde for etablering og drift
 • Kartlegging av optimalisert løsning for systemunderstøttelse
 • Utvikling av kontainerløsning som del av et helhetlig HV logistikk-konsept - alle klasser og tjenester.

Prosjektleder er én av fem stillinger som inngår i dette prosjektet. Øvrige stillinger som tilhører prosjektet er:

 • Assisterende prosjektleder (Tjenestested primært Bergen (HV-09)
 • Lagersjef (Tjenestested Vatneleiren ved Sandnes (HV-08)
 • 2 x lagerarbeidere (Tjenestested Vatneleiren ved Sandnes (HV-08).

Snarlig tiltredelse ønskes med tjenestested Terningmoen, Elverum.

Arbeidsoppgaver

 • Leder av prosjektet under hele pilotperioden
 • Lede gjennomføringen av utvikling og etablering av optimalisert kontainerløsning i HV.

Kvalifikasjoner

 • God systemforståelse for logistikk og anskaffelsesprosessene i Forsvaret.
 • Fullført førstegangstjeneste
 • Må kunne sikkerhetsklareres for nivå HEMMELIG og NATO Secret.

Søker må kunne vise til stor grad av tidligere måloppnåelse og se potensialer for videre utvikling av kontainerlogistikk og overføringsverdi av erfaring.

Ønskelig kvalifikasjoner:

 • SAP-kompetanse
 • Grunnleggende befalsutdanning eller høyere militær nivåutdanning. Alternativt annen relevant sivil utdanning/ arbeidserfaring ift stillingens egenart.

Det må påregnes en del reiseaktivitet.

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • Høy arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert
 • God helheltsoversikt.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Interessante arbeidsoppgaver og utfordringer i et kunnskapsrikt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden.

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ. Militær grad etter militært utdanningsnivå og lønn fastsettes etter avtale på konkurransedyktige vilkår.Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens pensjonskasse.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Powered by Labrador CMS