Ledig stilling:

Seniorkonsulent innen informasjons- og datasikkerhet

Søknadsfrist: 31.05.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Elverum

Søknadsfrist: 31.05.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Heimevernet er du viktig for Forsvarets mobiliseringsstyrke. Heimevernet består av 40.000 soldater som kan stille opp på kort varsel. Lokale styrker kan også bli bedt om å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker og er et viktig bindeledd mellom Forsvaret og det sivile samfunnet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Esten Grafsrønningen

Tittel: HR- rådgiver

Telefon: 62 40 85 13

Navn: Alf Birger Enger

Tittel: Seksjonssjef

Telefon: 62 40 85 60


Vi har har ledig stilling som seniorkonsulent innenfor informasjonssikkerhet og vi søker deg som ønsker å jobbe med varierte oppgaver innen samband og kommunikasjon generelt, og krypto- og datasikkerhet spesielt. Som vår medarbeider i sambandsseksjonen kan du forvente å få et bredt spekter av oppgaver relatert til samband og sikkerhet, inkludert deltagelse på øvelser. Stillingens hovedfokus vil være saksbehandling og oppfølging av regler og retningslinjer innen datasikkerhet og kryptoforvaltning samt deltagelse i anskaffelsesprosjekter og oppfølging av lærlinger.Heimevernsstaben søker å bygge robuste team med personer som faglig utfyller hverandre, og vi vil således vektlegge teamkompetanse i valg av kandidat.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, saksbehandle og koordinere sikkerhetsadministrasjon innen informasjons- og kryptosikkerhet i Heimevernet
 • Overordnet saksbehandler for krypto- og informasjonssikkerhet for Heimevernet som driftsenhet, herunder gjennomføre systematiske krypto- og informasjonssikkerhetstiltak
 • Gjennomføre systematiske informasjonssikkerhetstiltak med hovedvekt på datasikkerhet og tiltak for å forebygge og hindre uautorisert trafikk i datanettverket
 • Koordinere hendelseshåndtering av drifts- og sikkerhetsmessige hendelser innenfor fagområdet informasjonssikkerhet, herunder påse at det foreligger tilfredsstillende system for internkontroll
 • Være Heimevernets representant i anskaffelsesprosjekter innen krypto- og datasikkerhet
 • Bidra med fagkompetanse i operasjons- og øvingsplanlegging, samt støtte Heimevernets avdelinger innenfor fagområdet
 • Hovedansvar for å følge opp IKT-lærlinger i Heimeversstaben

Kvalifikasjoner:

Må krav:

 • Fagbrev innen IKT-servicefag eller elektro- og data, teknisk fagskole eller høyskoleutdanning innen informasjon- og datasikkerhet eller tilsvarende. 5 års relevant arbeidserfaring innen fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning
 • For den som tilsettes er det krav til høyeste sikkerhetsklarering Strengt Hemmelig/Cosmic Top Secret

Ønskelig med:

 • 3-årig høyskole/Bachelor innen informasjon- og datasikkerhet fra Forsvarets ingeniørhøyskole
 • Tjeneste i Forsvaret utover førstegangstjeneste, spesielt innen sambandsfag
 • Erfaring og utdanning innenfor datasikkerhet
 • Erfaring og utdanning innenfor kryptotjeneste (kryptokvalifiseringskurs grad 1)
 • Erfaring innen materiellanskaffelse/prosjektdeltakelse
 • Gode engelskkunnskaper (STANAG 3)

Personlige egenskaper:

 • Du er strukturert og selvstendig
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du må kunne veilede innenfor fagområdet

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363, ltr 58 - 66 (pt kr 516 400 - 597 000) avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet
 • Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse
Powered by Labrador CMS