Ledig stilling:

Er du sterk på koordinering og ledelse av større rekrutteringsprosesser?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 01.05.24

Om arbeidsgiver:

Hva er det egentlig som skjer i verden? 

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer. Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Kontakt:

Tlf: 23094339

Har du solid erfaring innen HR- og rekrutteringsfaget og ønsker en unik mulighet til å bidra direkte inn i vårt viktige samfunnsoppdrag? Da har vi en unik mulighet for nettopp deg!

Vi søker nå etter en prosessleder som skal lede, koordinere og gjennomføre Etterretningstjenestens samordnede rekrutteringsprosesser og -kampanjer. Du vil jobbe mye selvstendig, samtidig som du inngår i en større faggruppe med høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet. Du får et stort ansvar og forventes å utvikle stillingen videre, med stor frihet til å strukturere arbeidsdagen selv. For å lykkes må du trives med høyt tempo, men likevel levere tilfredsstillende. Du må også like å kommunisere med mennesker på tvers av ulike fagfelt. 

Vårt oppdrag er primært å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Som en hemmelig tjeneste har vi lite muligheter for hjemmekontor, men desto bedre muligheter til faglig støtte, sparring og utvikling som del av et team. Noen dager er preget av rutineoppgaver, mens andre er fartsfylte og til tider stressende. Det er en seriøs jobb, men vi liker å ha det gøy på kontoret. Derfor er det en stor fordel om du ikke synes det er teit med ukentlig quiz på kontoret, at noen har med seg kanelboller, eller at nærmeste kollega prøver seg på en tørr vits.

Vi håper at du også vil bli med på laget!

Arbeidsoppgaver

 • Lede, koordinere og gjennomføre samordnet rekruttering på tvers av avdelinger herunder etablere arenaer for samarbeid og kunnskapsdeling knyttet til samordnet rekruttering
 • Vurdere, etablere og evaluere «best practise» for samordnet rekruttering
 • Bidra i utvikling og digitalisering av samordnet rekruttering

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilv. nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med rekruttering fra A til Å
 • Erfaring med ledelse/koordinering av prosjekter
 • Forståelse for planlegging og målstyring for å nå overordnede målsettinger

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Erfaring med større rekrutteringsprosesser, gjerne fra assessmentsenter eller lignende
 • Interesse for utvikling og digitalisering
 • Kurs eller sertifisering innen relevant prosjektledelsesmetodikk
 • Kjennskap til markedstrender innen strategisk og/eller operativ HR
 • Kjennskap til relevant statlig lov- og avtaleverk
 • Kjennskap til Forsvarets organisasjon og avtaleverk

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten:

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering. For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelsestidspunktet. Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For å lykkes i stillingen som prosessleder for samordnet rekruttering må du i tillegg være selvstendig, ha gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, samt helhetsorientert med evne til å utvikle nye løsninger.

Vi kan tilby

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell. Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor kr. 732 300 – 919 200 (lønnstrinn 73 - 82) som seniorrådgiver (kode 1364) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Powered by Labrador CMS