Ledig stilling:

Vil du lede tekniske etterretningsoperasjoner?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 12.02.2023

Om arbeidsgiver:

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser. Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Kontakt:

Tlf./E-post: 23 10 43 89

Vi søker deg som ønsker å lede tekniske innhentingsoperasjoner i et unikt fagmiljø med svært høy kompetanse og et sterkt engasjement. Du er kreativ, løsningsorientert og liker å jobbe med mennesker. Du vet hvordan du kan få frem det beste i et team, slik at dere sammen kan yte best mulig

I rollen som operasjonsleder vil du jobbe tett med andre innen eget fagområde, men også opp mot analysemiljøer, som er avhengige av informasjonen dine operasjoner fremskaffer. Du vil jobbe fra dag til dag med å planlegge, lede og sikre leveranser, men også evne å se helheten i hvordan dine operasjoner inngår i Etterretningstjenestens oppdrag. Du er dreven i å prioritere og lede basert på intensjon. Du samarbeider godt med andre og vektlegger god dialog på tvers av forskjellige fagfelt. Samtidig er du sulten på å bidra til utvikling av nye og spennende konsepter for etterretningsoperasjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, planlegge, risikovurdere og evaluere tekniske innhentingsoperasjoner, samt forankre operativ aktivitet med ledelsen
 • Støtte leder i oppfølging og koordinering av aktiviteter og prosjekter, samt bidra til å utarbeide nye konsepter for etterretningsoperasjoner
 • Bidra til vedlikehold og videreutvikling av rutiner for dataflyt og prosessering

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • For ansettelse som rådgiver må du ha bachelorgrad, eller tilsvarende, innenfor relevant teknisk fagområde, fortrinnsvis innen informatikk, datateknikk eller telematikk. Erfaring og utviste ferdigheter kan i særlige tilfeller kompensere for manglende formell utdanning utover videregående skole.
 • For ansettelse som seniorrådgiver må du ha mastergrad, eller tilsvarende, innenfor relevant teknisk fagområde, fortrinnsvis innen informatikk, datateknikk eller telematikk. Erfaring og utviste ferdigheter kan i særlige tilfeller kompensere for manglende formell utdanning utover videregående skole.

I begge tilfeller må du ha:

 • Erfaring fra tekniske innhentingsoperasjoner og operasjonsplanlegging
 • God kjennskap til Etterretningstjenesten

Det er ønskelig med:

 • Utdanning innen prosjektledelse
 • Erfaring innen ledelse

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelsk kunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som operasjonsleder kreves følgende egenskaper:

 • God helhetsoversikt
 • Gode samarbeidsevner
 • Pålitelighet
 • Kreativitet
 • Selvstendighet
 • God vurderingsevne

Vi kan tilby

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse. Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 604 400 – kr 714 000 (lønnstrinn 65 - 74) i stillingen som rådgiver (kode 1434) eller kr 677 000 - 864 500 (lønnstrinn 71 - 81) i stilling som seniorrådgiver (1364) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Powered by Labrador CMS