Ledig stilling:

Vil du finne og utnytte sårbarheter på mobiltelefoner?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 04.06.2023

Om arbeidsgiver:

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser. Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Kontakt:

For faglige spørsmål:: 23 09 52 24

Etterretningstjenestens oppdrag er å avdekke hva eller hvem som truer Norge og Norges interesser. For å lykkes, må vi blant annet skaffe oss informasjon. Dette gjør vi ved bruk av ulike metoder og teknikker. En av metodene kaller vi offensive cyberoperasjoner.

En avgjørende fase i en offensiv cyberoperasjon er forsering av sikkerhetsmekanismer. Vi styrker vårt fagmiljø og ser derfor etter deg som ønsker å bli blant de aller beste til å finne, utvikle og utnytte sårbarheter med fokus på mobilplattformen iOS.

Arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner

Hos oss vil din hovedoppgave være forskning og utvikling av skreddersydde verktøy og metoder. Du kan gjerne ha utdanning, men for oss er dine ferdigheter og personlige egenskaper viktigst. Du må ha ferdigheter innen ett eller flere av disse områdene:

 • Inngående forståelse av sikkerhet i operativsystemer og nettverk. For eksempel fra erfaring med digitale spor, mobilteknologi, operativsystemer, datanettverksarkitektur eller kommunikasjonsprotokoller.
 • Erfaring med utvikling og sikkerhetsmekanismer på iOS.
 • Gode programmeringsferdigheter i minst ett språk, for eksempel Swift/Objective-C, C/C++ eller Python.
 • Dekompilering, reverse engineering eller debugging av kode

Stillingen er tett knyttet til eksisterende fagmiljøer for etterretning i det digitale rom. Vi har et unikt teknisk miljø med liten grad av byråkrati og stor grad av innflytelse over egen arbeidshverdag.Du kommer til å trives i vårt fagmiljø fordi

 • Dine tekniske interesser (og sannsynligvis største hobby) utgjør din daglige jobb.
 • Du er nysgjerrig og blir aldri lei av å utforske hvordan teknologi egentlig virker.
 • Du jobber sammen med likesinnede spesialister for å løse et viktig samfunnsoppdrag.
 • Du liker å eksperimentere for å løse krevende problemer, og får gåsehud når du lykkes.

Etterretningstjenesten er den virksomheten i Norge som gjennomfører offensive cyberoperasjoner. Hos oss får du muligheten til å jobbe med operative leveranser til nasjonalt anliggende arbeidsoppgaver.

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort klasse B og grunnleggende engelsk kunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i engelsk

Personlige egenskaper

For å ta vare på et godt fagmiljø legger vi stor vekt på personlige egenskaper. Kjenner du deg igjen i følgende?

 • Læringsvillig, nysgjerrig og løsningsorientert
 • Evne til risikovurdering og god dømmekraft
 • Viser initiativ og gjennomføringsevne
 • Evne til både samhandling og selvstendighet
 • Sterk interesse for teknologi og informasjonssikkerhet

Vi kan tilby

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 635 400 - 745 000 (lønnstrinn 65 - 74) som overingeniør (kode 1087) eller kr 708 000 - 895 500 (lønnstrinn 71 - 81) som senioringeniør (kode 1181) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Powered by Labrador CMS