Ledig stilling:

IA rådgiver

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 14.06.2023

Om arbeidsgiver:

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser. Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Kontakt:

Tlf./E-post: 23 09 48 67 / 23 09 50 43

Vi søker etter en inkluderende arbeidslivs (IA) rådgiver til å bidra inn i vårt gode fagmiljø. Du vil få en arbeidsdag med varierte arbeidsoppgaver og høyt tempo. Det er viktig at du er motivert til å jobbe systematisk med videreutvikling, forenkling og digitalisering av ulike prosesser og rutiner innenfor fagfeltet. Som medarbeider i Etterretningstjenesten vil du bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag, samt være en del av et miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå ledere i IA-saker, herunder rådgivning knyttet til sykefraværsoppfølging
 • Ansvarlig for IA-arbeid i virksomheten og videreutvikling av fagområdet, herunder utvikling av rutiner og systemer
 • Støtte ledere i personal- og AKAN saker
 • Opplæring og undervisning innen ansvarsområdet Bistå og delta i andre oppgaver i avdelingen ved behov

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsv nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsv nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Relevant tjenesteerfaring
 • Erfaring med utredningsarbeid

Ønskelige krav:

 • Juridisk kompetanse
 • God teknisk kompetanse
 • Relevant tjenesteerfaring fra HR-området
 • Arbeidserfaring fra statlig sektor
 • Erfaring fra utviklings- eller effektiviseringsarbeid

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelsk kunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

 • God skriftlig- og muntlig fremstillingsevne
 • Evne til å arbeide strukturert og god helhetsoversikt
 • Gode samarbeidsevner
 • God vurderingsevne

Vi kan tilby

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 708 000 – 895 500 [Lønnstrinn: 71-81] i stillingen som seniorrådgiver (kode: 1364) iht. gjeldende Hovedtariffavtale.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.

Powered by Labrador CMS