Ledig stilling:

DSS søker en faglig sterk personellsikkerhetsleder og beredskapskoordinator

Søknadsfrist: 20.05.24

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 20.05.24

Om arbeidsgiver:

Har du lyst til å jobbe med personellsikkerhet og beredskap i DSS?

Seksjon for sikkerhet og virksomhetsstyring (SIV) ivaretar etatstyringsdialog og budsjettinnspill mot DFD, sikkerhets- og beredskapsplanlegging, øvelser, klareringssaker, virksomhetsplanlegging- og rapportering, internrevisjon, porteføljestyring, virksomhetsstrategi og langtidsplan samt forvalter DSS' avtaleverk med departementene.

SIV søker en dyktig og engasjert medarbeider til en fast stilling med kompetanse innen sikkerhet med særlig interesse og kompetanse innenfor personellsikkerhet og beredskap. Du vil jobbe ut mot store deler av DSS samtidig som du vil kommunisere med og være kontaktpunkt mot relevante eksterne sikkerhetsmyndigheter.

Du vil komme til en seksjon som kjennetegnes av veldig godt arbeidsmiljø og en utpreget god samarbeidskultur.

Kontakt:

Navn: Henrik Pande-Rolfsen
Tittel: Seksjonssjef
E-post: henrik.pande-rolfsen@dss.dep.no

-----------

Navn: Amandeep Kaur Sharma
Tittel:  Seniorrådgiver
E-post: amandeep-kaur.sharma@dss.dep.no

---------

Spørsmål knyttet til rekrutteringsprosessen rettes til:

Navn: Marianne Melle
E-post: marianne.melle@dss.dep.no

  Har du lyst til å jobbe med personellsikkerhet og beredskap i DSS?

  Seksjon for sikkerhet og virksomhetsstyring (SIV) ivaretar etatstyringsdialog og budsjettinnspill mot DFD, sikkerhets- og beredskapsplanlegging, øvelser, klareringssaker, virksomhetsplanlegging- og rapportering, internrevisjon, porteføljestyring, virksomhetsstrategi og langtidsplan samt forvalter DSS' avtaleverk med departementene.

  SIV søker en dyktig og engasjert medarbeider til en fast stilling med kompetanse innen sikkerhet med særlig interesse og kompetanse innenfor personellsikkerhet og beredskap. Du vil jobbe ut mot store deler av DSS samtidig som du vil kommunisere med og være kontaktpunkt mot relevante eksterne sikkerhetsmyndigheter.

  Du vil komme til en seksjon som kjennetegnes av veldig godt arbeidsmiljø og en utpreget god samarbeidskultur.

  Du får jobbe med:

 • Fylle virksomhetens funksjoner som personellsikkerhetsleder og beredskapskoordinator
 • Være en faglig sterk rådgiver for hele organisasjonen innen personellsikkerhet og beredskap
 • Påse at interne rutiner og prosesser for personkontroll til enhver tid er oppdaterte og i samsvar med lov, regelverk, DSS risikobilde og sikkerhetsmål
 • Ansvar for opplæring og rådgivning innen eget fagområde
 • Være en pådriver for å videreutvikle klarerings- og autorisasjonsprosesser
 • Forebyggende arbeid mot innsidetrusselen
 • Ivareta direktoratets overordnede arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap
 • Hovedansvar for at alle klareringssaker som oversendes til klareringsmyndigheten er av høy kvalitet
 • Ivareta virksomhetens klareringsoversikt og følge opp utløpstider og behov for å iverksette reklarering og autorisasjon
 • Bistå avdelingene ved klareringsforespørsler og utforme begrunnelser for klareringsbehovet
 • Sørge for opprettelse og kassasjon av personellsikkehetsmapper. Forestå fortløpende kassasjon av utgåtte opplysninger og dokumenter
 • Videreutvikle og forbedre planverk innenfor beredskaps- og krisehåndtering
 • Planlegge, fasilitere, gjennomføre og evaluere interne øvelser
 • Ha inngående kjennskap til system for krisestøtte (I DSS bruker vi en kombinasjon av CIM og et gradert krisestøttesystem)
 • Gjennomføre internkontroll, revisjoner og rapportere tilstand for egne fagområder

Andre oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde må påregnes.

Vi søker deg som har

Nødvendige kvalifikasjonskrav:

 • Høyere relevant utdanning. Lang og relevant erfaring kan eventuelt erstatte kravet til utdannelse
 • Relevant erfaring innen forebyggende sikkerhetsarbeid og sikkerhetsloven
 • Relevant erfaring innen personellsikkerhet eller beredskapsarbeid
 • Meget god kunnskap om fagområdets regelverk, herunder lover, forskrifter, standarder og beste praksis
 • Helhetsforståelse, gjennomføringsevne og kan jobbe selvstendig, samtidig som du trives med å jobbe i team
 • Minimum tre års relevant erfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Ansettelse skjer under forutsetning at du blir sikkerhetsklarert på nivå HEMMELIG og autorisert

Ønskede krav:

 • Aktuelle kurs og sertifiseringer innen sikkerhet og beredskap
 • Kompetanse innenfor virksomhetsstyring og integrering av sikkerhetsstyring som en del av den ordinære virksomhetsstyringsprosessen
 • Erfaring fra offentlig forvaltning

Vi søker deg som kjenner deg igjen i vårt kundeløfte "Sammen for felleskapet" og som vil være en god ambassadør for våre verdier: hjelpsom, engasjert og profesjonell.

Personlige egenskaper:

Vi håper at du:

 • Er en gjennomfører, tar initiativ, ser muligheter og sørger for at vi når våre felles mål.
 • Er positiv, utadrettet og god på å bygge relasjoner og kan kommunisere faglige utfordringer på tvers av virksomheten også for de uten sikkerhets- og beredskapsfaglig bakgrunn og -forståelse
 • Er selvstendig og jobber systematisk
 • Tar initiativ og bidrar positivt i arbeidsmiljøet

Personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Mangfoldserklæring

I DSS har vi et mål om å være en arbeidsgiver som speiler mangfoldet i samfunnet. Mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi velkommen til søkere med ulike kompetanser, arbeids- og livserfaring, og søkere som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Hvorfor skal du jobbe hos oss

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. I DSS er det et godt arbeidsmiljø, du får gode kollegaer og utviklingsmuligheter. Som statlig etat er DSS underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ryddige arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter. 

Pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Lønn: Stillingen lønnes iht. hovedtariffavtalene i staten og DSS’ lønnspolitikk, med stillingskode rådgiver/seniorrådgiver i lønnstrinn 70-79 som fortiden utgjør fra kr 692 400 – 845 900 per år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner.

Ansettelse er betinget av at arbeidstaker består en tilfredsstillende bakgrunnssjekk. 

Les dette før du søker

Når du trykker på "Søk stillingen" kommer du over i rekrutteringsportalen og må logge inn. I portalen er det viktig at du:

 • Fyller ut CV-feltene i portalen (selv om du legger ved en ferdigutfylt CV). Dette er nødvendig for bl.a. å ivareta kravet om fullstendige søkerlister
 • Laster inn vedlegg (vitnemål, kurs/sertifiseringer og arbeidsbekreftelser). Utdanning fra utlandet må dokumenteres med godkjenning fra NOKUT eller HKDir
 • Det bør registreres minst to referansepersoner
 • Hvis du krysser av for overtallighet, må du vedlegge overtallighetsattesten (Et skriftlig bevis på at du er overtallig fra en statlig virksomhet, og at du derfor kan ha fortrinnsrett til andre stillinger i staten) 

Vi gjør oppmerksom på at vi aldri vil be om BankID-informasjon eller lignende i forbindelse med søknadsprosessen.

Unntatt offentlighet fra offentlig søkerliste: For at vi skal kunne vurdere et ønske om reservasjon fra søkerlisten, må din begrunnelse inneholde konkret hva slags ulempe det vil ha for deg. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt å bli unntatt offentlighet.

DSS benytter bakgrunnssjekk fra Semac i noen av våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk utføres etter samtykke, og innebærer bla at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Powered by Labrador CMS