Ledig stilling:

Vil du jobbe med nasjonal sikkerhet i DSS?

Søknadsfrist: 04.08.24

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 04.08.24

Om arbeidsgiver:

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er hovedleverandør av sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasilitetstjenester for regjeringen og departementene. Våre verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD), har ca. 700 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.Avdeling for virksomhetsstyring og anskaffelser (VA) ivaretar helhetlig styring på virksomhetsnivå, og bistår avdelingene med planlegging, budsjettering, regnskap og resultatoppfølging.

Innenfor anskaffelser leverer vi rådgivning og bistand til departementene og i DSS, samt gjennomfører konkurranser for avtaler som DSS inngår.Seksjon for sikkerhet og virksomhetsstyring (SIV) ivaretar sikkerhets- og beredskapsplanlegging, øvelser, klareringssaker, budsjettinnspill til DFD, virksomhetsplanlegging- og rapportering, internrevisjon, porteføljestyring, virksomhetsstrategi og langtidsplan samt forvalter DSS' avtaleverk med departementene.

Kontakt:

Navn: Henrik Pande-Rolfsen

Tittel: Seksjonssjef

E-post: Henrik.Pande-Rolfsen@dss.dep.no

---

Navn: Amandeep Kaur Sharma

Tittel: Seniorrådgiver

E-post: amandeep-kaur.sharma@dss.dep.no

Om stillingen

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har nå en ledig fast stilling som seniorrådgiver innenfor nasjonal sikkerhet og sikkerhetsstyring. Dette er stillingen for deg som vil bruke din sikkerhetsfaglige kompetanse til å videreutvikle DSS sitt styringssystem og kontinuerlig arbeide med nasjonal sikkerhet. Du blir viktig for videreutviklingen av styringssystemet vårt, og vi ser for oss at du har erfaring fra og interesse for strategisk og operativt arbeid med sikkerhet. 

Seksjon for sikkerhet og virksomhetsstyring har et godt og kompetent fagmiljø, med gode muligheter for faglig utvikling og et svært godt arbeidsmiljø. Du blir en del av en seksjon som har et virksomhetsovergripende ansvar for organisasjonens arbeid med sikkerhets- og beredskapsstyring. Seksjonens ansvarsområder favner bredt, og innebærer blant annet overordnet ansvar for fagområdene informasjonssikkerhet, fysisk sikkerhet, personellsikkerhet og beredskap.

Du får jobbe med

Du skal sørge for at DSS utvikler og forvalter et internt sikkerhetsregime basert på helhetlig forsvarlig sikkerhet i tråd med moderne sikkerhetsprinsipper og pågående utvikling av lov-, regelverk og bestemmelser.

Du får et særlig ansvar for fagområdet nasjonal sikkerhet etter sikkerhetsloven, og skal sammen med resten av sikkerhetsteamet i DSS sørge for koordinering, rådgivning og kontroll innenfor alle sikkerhetsområder i DSS.

Du får blant annet jobbe med å

 • utvikle det strategiske og operative sikkerhetsarbeidet i DSS
 • forvalte og utvikle DSS' styringssystem for sikkerhet
 • videreutvikle sikkerhetsarbeidet i DSS
 • gi sikkerhetsfaglig rådgivning innen DSS sitt ansvarsområde
 • rapportere og utarbeide vurderinger på sikkerhetstilstanden i DSS
 • identifisere behov for sikkerhetsrevisjoner
 • bidra til kompetanseutvikling av DSS sine ansatte innen nasjonal sikkerhet
 • utvikle, gi råd og forbedre prosesser og rutiner innen seksjonens ansvarsområde
 • inngå i DSS sitt sikkerhetsforum og fasilitere for tverrfaglig sikkerhets- og beredskapssamarbeid på tvers av DSS og mot DFD
 • generell saksbehandling, koordinering og prosjektarbeid innen sikkerhetsområdet
 • løfte virksomhetens samlede kompetanse på fagområdet gjennom opplæring og veiledning 

Andre oppgaver innen seksjonens ansvarsområde vil også være aktuelt. Du må påregne å være stedfortreder for sikkerhetsleder.

Du får kommunisere med og være kontaktpunkt for relevante eksterne samarbeidsparter/tilsynsmyndigheter. Du bistår ved sikkerhetsrelaterte aktiviteter og oppgaver i DSS, skal kommunisere internt med avdelingene og andre sikkerhetsrelaterte funksjoner i DSS og være pådriver for å ivareta- og videreutvikle god sikkerhetskultur i DSS.

Vi søker deg som har 

For å kvalifisere for stillingen må du ha:

 • relevant høyere utdanning fra universitet/høgskole. Relevant og dokumentert yrkeserfaring i kombinasjon med personlig egnethet vil kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • minimum 3 års relevant erfaring
 • god innsikt i sikkerhetsforvaltning i komplekse virksomheter
 • god kompetanse innen forebyggende sikkerhet, og risikostyring
 • erfaring med styringssystem for sikkerhet
 • særlig god kunnskap om sikkerhetsloven med forskrifter
 • god kjennskap til regelverk, standarder og beste praksis innenfor sikkerhetsstyring
 • erfaring fra utrednings- og analysearbeid, herunder evne til å gjennomføre evalueringer
 • god formuleringsevne på norsk, både skriftlig og muntlig

Tilsetting skjer under forutsetning at søker blir sikkerhetsklarert på nivå HEMMELIG og autorisert. 

Det er ønskelig at du har:

 • dokumentert kompetanse eller sertifisering innen sikkerhetsstyring, prosjektledelse eller internrevisjon
 • erfaring med verdi- og sårbarhetsvurderinger 
 • erfaring fra veiledning og opplæring innenfor fagområdet
 • god kunnskap om informasjonssikkerhet
 • kompetanse innen personellsikkerhet
 • relevant erfaring fra offentlig sektor 

Vi søker deg som kjenner deg igjen i vårt kundeløfte "Sammen for felleskapet" og som vil være en god ambassadør for våre verdier: hjelpsom, engasjert og profesjonell. 

Personlige egenskaper:

 • Du har gode samarbeidsevner, forstår viktigheten av samarbeid på tvers og kan raskt sette deg inn i nye problemstillinger i en travel hverdag
 • Du har høy faglig integritet og god rolleforståelse
 • Du er god på å bygge relasjoner og kan kommunisere faglige utfordringer på tvers av virksomheten, også for personer uten sikkerhetsfaglig bakgrunn og -forståelse
 • Du er nytenkende og evner å se nye og helhetlige løsninger på komplekse problemstillinger
 • Du håndterer uforutsigbarhet, har stor arbeidskapasitet og arbeider godt under press
 • Du er selvstendig, jobber systematisk og har god helhetsforståelse
 • Du er fleksibel og serviceinnstilt
 • Du tar initiativ, har gjennomføringsevne og bidrar positivt i arbeidsmiljøet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Mangfoldserklæring

I DSS har vi et mål om å være en arbeidsgiver som speiler mangfoldet i samfunnet. Mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi velkommen til søkere med ulike kompetanser, arbeids- og livserfaring, og søkere som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Hvorfor skal du jobbe hos oss

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. I DSS er det et godt arbeidsmiljø, du får gode kollegaer og utviklingsmuligheter. Som statlig etat er DSS underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ryddige arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter. Pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Du vil komme til en seksjon som kjennetegnes av veldig godt arbeidsmiljø og en utpreget god samarbeidskultur.

Lønn: Stillingen lønnes iht. hovedtariffavtalene i staten og DSS' lønnspolitikk, som seniorrådgiver (1364) i lønnsspenn kr. 759 100 – 919 200 (tilsvarende lønnstrinn 75-82 per 1.oktober 2023), avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Les dette før du søker

Når du trykker på "Søk stillingen" kommer du over i rekrutteringsportalen og må logge inn. I portalen er det viktig at du:

 • Fyller ut CV-feltene i portalen (selv om du legger ved en ferdigutfylt CV). Dette er nødvendig for bl.a. å ivareta kravet om fullstendige søkerlister
 • Laster inn vedlegg (vitnemål, kurs/sertifiseringer og arbeidsbekreftelser). Utdanning fra utlandet må dokumenteres med godkjenning fra NOKUT eller HKDir
 • Det bør registreres minst to referansepersoner
 • Hvis du krysser av for overtallighet, må du vedlegge overtallighetsattesten (Et skriftlig bevis på at du er overtallig fra en statlig virksomhet, og at du derfor kan ha fortrinnsrett til andre stillinger i staten) 

Vi gjør oppmerksom på at vi aldri vil be om BankID-informasjon eller lignende i forbindelse med søknadsprosessen.

Unntatt offentlighet fra offentlig søkerliste: For at vi skal kunne vurdere et ønske om reservasjon fra søkerlisten, må din begrunnelse inneholde konkret hva slags ulempe det vil ha for deg. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt å bli unntatt offentlighet.

DSS benytter bakgrunnssjekk fra Semac i noen av våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk utføres etter samtykke, og innebærer bla at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Ansettelse er betinget av at arbeidstaker består en tilfredsstillende bakgrunnssjekk. 

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: seksjonssjef Henrik Pande-Rolfsen: henrik.pande-rolfsen@dss.dep.no.

eller seniorrådgiver/CISO Amandeep Kaur Sharma: amandeep-kaur.sharma@dss.dep.no.

Powered by Labrador CMS