Ledig stilling:

Vil du gi råd innen E-handel og digitalisering?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Kjeller, Norge

Søknadsfrist: 20.11.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn:  Kristensen, Elisabeth 

Tittel: Avdelingsleder Analyse og Digitalisering

Tlf./E-post: 91 33 98 05

FLO Strategiske anskaffelser (SA) inngår rammeavtaler, kontrakter og forvalter militære forsynings-avtaler for Forsvaret og forsvarssektoren. FLO SA er ca. 180 medarbeidere fordelt på lokasjonene Kjeller, Hovemoen og Bergen. Divisjonen har bred kontaktflate mot brukere i Forsvaret som kjøper inn varer og tjenester. Vi har også bredt samarbeid med sivile og militære leverandører av varer og tjenester til Forsvaret nasjonalt og internasjonalt.

Til vår Digitaliseringsseksjon søker vi nå etter en strukturert og innovativ rådgiver innenfor E-handel og digital kommunikasjon på tvers av graderte og ugraderte grensesnitt. Forsvaret har nå flere prosjekt under arbeid innenfor E-handel og digitale løsninger herunder implementering en ny E-handelsløsning, som skal erstatte en eldre løsning. E-handelsløsningen benyttes av alle Forsvarets avdelinger til å bestille materiell. Vår nye rådgiver vil jobbe tett med våre samarbeidspartnere, både internt i Forsvaret, men også med våre leverandører som benytter E-handelsløsningen. Sammen skal de sørge for å forvalte og videreutvikle løsningen til beste for Forsvaret.

Stillingen inngår i seksjon Digitalisering i avdeling Analyse & Digitalisering. Avdelingen består av 2 seksjoner, Analyse og Digitalisering.

Arbeidsoppgaver

 • Forvalte og utvikle Forsvarets E-handelsløsning
 • Delta i digitaliseringsprosjekter
 • Bistå Forsvarets avdelinger med støtte innen E-handel
 • Utvikle rapporter og resultater, og presentere disse
 • Identifisere forbedringsområder innen E-handel og ERP løsninger
 • Bistå i prosjekter for å forbedre Forsvarets prosesser og rutiner inne E-handel og digital kommunikasjon

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller tilsvarende 5 års utdanning fra høgskole/universitet innen relevant fagområde, for eksempel IKT, økonomi, matematikk, statistikk
  • Bachelorgrad eller tilsvarende 3 års utdanning fra høgskole/universitet innen relevant fagområde og minimum 2 års relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning på mastergradsnivå
 • Minimum 2 års relevant erfaring
 • God systemforståelse og dataferdigheter
 • Flytende norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, god engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Kjennskap til ERP systemer og integrasjon mot E-handelsløsninger
 • Gode analytiske evner og sterk kompetanse i bruk av IKT verktøy
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • Erfaring fra bruk av SAP som ERP system
 • Kjennskap til Forsvaret og Forsvarets styringssystemer
 • Grunnleggende forståelse av logistikk og anskaffelsesprosesser
 • Erfaring fra prosjektarbeid og prosjektmetodikk

Personlige egenskaper

 • Strukturert og analytisk
 • God systemforståelse og dataferdigheter
 • Helhetsorientert og har gode gjennomføringsevner
 • Evner å sette mål, og følge opp egne leveranser
 • Opptatt av å levere god kvalitet til riktig tid
 • Innovativ og løsningsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig, samt samarbeide i team

Personlig egnethet for stillingen vektlegges.

Vi kan tilby

Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid. Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet mulighet for trening i arbeidstiden. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver i stillingskode 1434, lønnstrinn 65 – 72 (for tiden kr 635 400 – 720 100 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner). Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Powered by Labrador CMS