Ledig stilling:

Digdir ser etter en initiativrik og involverende sikkerhetsressurs

Søknadsfrist: 16.10.23

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 16.10.23

Om arbeidsgiver:

Digdir er underlagt Kommunal- og distriksdepartementet. Direktoratet har om lag 360 ansatte fordelt på våre kontor i Brønnøysund, Leikanger og Oslo. Vi har fire fagavdelinger, tre stabs- og støtteavdelinger og et tilsyn for universell utforming av ikt, som har en særskilt uavhengig rolle. Våre verdier er pålitelig, inkluderende og uredd.Direktoratet er regjeringens fremste verktøy for en raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor. Vi skal bidra til enklere og mer tilgjengelige offentlige tjenester for innbyggerne, og økt verdiskaping for næringslivet. Vår visjon er sammen for en enklere digital hverdag.

Kontakt:

Navn: Dan Remi Mørk

Tittel: Seksjonssjef 

Tlf./E-post: 957 59 191drm@digdir.no

Fagansvarlig sikkerhet

Digdir ser etter en initiativrik og involverende sikkerhetsressurs til å lede arbeidet med sikkerhet i avdeling brukeropplevelse og datadeling.

Avdeling brukeropplevelse og datadeling utvikler og forvalter fellesløsninger som Altinn, Felles Datakatalog og data.altinn.no. Dette er store løsninger som tar imot, behandler og overfører opplysninger om norske innbyggere og virksomheter. Dette stiller høye krav til sikkerhet og personvern.

Det er høy aktivitet i avdelingen. Eksempelvis skal Altinn II, som er en tradisjonell monolittisk løsning, over i skyen og gjøres om til flere mikrotjenester i løpet av noen år. I tillegg er det andre utviklingsprosjekter med tett samarbeid mellom offentlige etater.

Avdelingen bruker smidig metodikk (DevOps) for å utvikle og forvalte løsningene. For å bygge sikkerhetskultur har faggruppen startet et "Security Champions"-initiativ sammen med produktteamene.

For å styrke og ivareta sikkerhetskompetansen i avdelingen søker vi nå etter en initiativrik sikkerhetsperson som kan gå inn i rollen fagansvarlig sikkerhet i avdelingen. Det er viktig for oss at du kommuniserer godt, skaper tillit og samvirker på en god måte med avdelingsledelse, medlemmer av produkt-teamene og andre sikkerhetsmiljøer i virksomheten.

Arbeidsstedet er fortrinnsvis Oslo, men det er også mulig å jobbe fra Leikanger eller Brønnøysund. Noe reise mellom lokasjonene må medregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og koordinere faggruppe sikkerhet
 • Koordinere og følge opp avdelingens sikkerhetsarbeid og sikkerhetskontakter
 • Bistå ved verdi- og risikovurderinger i avdelingen
 • Samhandle på tvers innen sikkerhet med avdelingene i Digdir og eksterne parter
 • Ansvar for opplæring og bevisstgjøring innen sikkerhet med spesielt søkelys på sikker utviklingsmetodikk i avdelingen
 • Bistå i utarbeidelse av beredskapsplaner og delta i øvelser

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant utdanning på masternivå, manglende formell utdannelse kan i særlige tilfeller kompenseres med svært vesentlig erfaring
 • relevant erfaring fra sikkerhet innen utviklings- og driftsmiljø
 • god kunnskap om fagområdets regelverk, herunder lover, forskrifter, standarder og beste praksis
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering og autorisering for HEMMELIG. Erfaring, faglig integritet og personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt i innstillingen.

Du bør ha:

 • aktuelle kurs og sertifiseringer innen informasjonssikkerhet
 • erfaring fra smidig produktutvikling/DevOps

Personlige egenskaper

 • Systematisk
 • Selvstendig og tar initiativ
 • Involverende og god til å samarbeide
 • Trygg i krevende situasjoner
 • Tydelig og god kommunikasjonsevne

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver eller seniorrådgiver i lønnsspennet kr 600 000 - kr 1 000 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • arbeidsoppgaver i et fagfelt preget av høy utviklingstakt og et spennende samfunnsoppdrag
 • et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • familievennlig personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger
 • mulighet for to timer trening i arbeidstiden i uken
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstige boliglån og gode forsikringsordninger (http://spk.no/medlemskap-i-spk)

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen (http://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise).

Vil du vite mer?

Synes du dette høres interessant ut og ønsker nærmere informasjon, kontakt gjerne seksjonssjef Dan Remi Mørk på telefon 95759191 eller e-post  drm@digdir.no.

Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av papirer og vitnemål, og godkjenning fra NOKUT (http://www.nokut.no).

Søkerlister kan bli offentliggjort iht. offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Vi har tro på at mangfold er en viktig byggestein i et godt, spennende og utviklende arbeidsmiljø, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Riktig kompetanse på rett sted er vår viktigste prioritering når vi rekrutterer, og vi vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne også kan jobbe hos oss.

Powered by Labrador CMS