Ledig stilling:

Frontendutvikler cyberoperasjoner

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 19.06.24

Om arbeidsgiver:

Hva er det egentlig som skjer i verden?Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Kontakt:

Navn: Kontaktperson HR

Tlf./E-post: 23 09 43 29

Etterretningstjenesten - Viten om verden for vern av Norge

Vi søker deg som ønsker å jobbe med frontendutvikling av løsninger rundt våre offensive cyberoperasjoner.

Du vil komme inn i et unikt teknisk fagmiljø med svært høy kompetanse og et sterkt engasjement. Avdelingen har liten grad av byråkrati og stor grad av innflytelse over egen arbeidshverdag. Hos oss får du muligheten til å gjøre dine tekniske interesser (og sannsynligvis største hobby) til ditt daglige virke med operative leveranser til nasjonalt anliggende arbeidsoppgaver.

Til denne stillingen søker vi deg som har sterk interesse for faget og et ønske om å videreutvikle deg i et høykompetent team. Du er løsningsorientert, elsker å lære nye ting og implementere dem. Utvist kompetanse og evne til å lære vil være avgjørende.

Du kan finne mer informasjon om hva offensive cyberoperasjoner er og møte noen av de som jobber hos oss på cybertalent.no.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å utvikle frontend løsninger til offensive cyberoperasjoner
 • Utvikling, oppsett og drift av test og utviklingsmiljø
 • Bidra i utvikling av nye systemer til operativ infrastruktur
 • Risikovurdering innen eget fagområde

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende innenfor relevant teknisk fagområde, fortrinnsvis innen informatikk, datateknikk eller telematikk. Annen teknisk utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Grunnleggende teknisk innsikt og sikkerhetsforståelse knyttet til datanettverksarkitektur
 • Kompetanse knyttet til front-end utvikling
 • Erfaring med ett eller flere programmerings- eller scriptspråk
 • Erfaring og kompetanse med Linux
 • Gode muntlige og skriftlige norsk- og engelskkunnskaper

Det er ønskelig med:

 • Mastergrad innenfor relevant teknisk fagområde, fortrinnsvis innen informatikk, datateknikk eller telematikk.
 • Erfaring og kompetanse knyttet til back-end utvikling
 • Ferdigheter knyttet til det å kunne opptre anonymt på internett
 • Erfaring fra cyberoperasjoner

Særskilte krav:

Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.

For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

For å ta vare på det gode fagmiljøet, vil personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten bli ilagt stor vekt. Vi ser etter deg som kjenner deg igjen i følgende egenskaper:

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For denne konkrete stillingen kreves det i tillegg god evne til selvstendighet, god helhetsoversikt og vurderingsevne.

Vi kan tilby

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse. Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 732 300 - 919 200 [Lønnstrinn: 73-82] i stillingen som senioringeniør (kode:1181) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Powered by Labrador CMS