Ledig stilling:

Er du leder med teknisk kompetanse som kan lede vår seksjon innen cybersikkerhetsutvikling?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Fåberg, Norge

Søknadsfrist: 22.02.24

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. 

Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra. 

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet. 

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn: Sigmund Lien

Tittel: Underdirektør

Tlf./E-post: 93 67 24 29

Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet - det digitale rom, og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer mot digitale trusler fra et bredt spekter militære og sivile aktører.

Cyberforsvarets cybersikkerhetssenter har ledig fast stilling som Sjef Cybersikkerhetsutviklingsseksjonen. Stillingens hovedoppgave er å lede seksjonen og styrke avdelingens evne til utvikling av cybersikkerhetsfunksjonalitet og kravstilling slik at Forsvaret har moderne og effektive verktøy til bruk i kampen mot digitale angrep. Hovedansvaret for stillingen vil være personalledelse i tillegg til å planlegge, koordinere og gjennomføre avdelingens oppgaver innen utvikling av cybersikkerhetsfunksjonalitet. Dette innebærer å lede seksjonens ressurser i å produsere faglige råd, innspill, vurderinger og tester, samt bidra i å identifisere behov og kravstille nye løsninger. Arbeidssted er Lillehammer.

Vi søker deg som er teknisk interessert og interessert i teknologisk utvikling, samt har ledererfaring og er i stand til å lede høyt kompetent teknisk personell. du får gode muligheter til faglig og personlig utvikling gjennom å bidra til at avdelingen utvikler sine kapasiteter til å detektere, analysere og håndtere digitale angrep. Dette gjøres i samarbeid med noen av landets beste analytikere på området. Arbeidshverdagen vil inkludere å vurdere nye verktøy og metoder, utarbeide og identifisere krav til cybersikkerhet, samt utarbeide anbefalinger for å øke sikkerheten i forsvarssektorens IKT. Stillingen leder et team med høy faglig kompetanse.

Cyberforsvarets cybersikkerhetssenter er ansvarlig for deteksjon, analyse og håndtering av digitale trusler mot Forsvaret og forsvarssektoren. Avdelingen har et operasjonsrettet fokus og skal bidra til å sikre at Forsvarets avdelinger kan planlegge og gjennomføre militære operasjoner i fred, krise og krig uten begrensende påvirkninger fra digitale trusler. Avdelingen skal de kommende årene øke kapasiteten for å ivareta øvrige deler av forsvarssektoren som sektorvis responsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdere nye verktøy, metoder og krav til cybersikkerhetsfunksjonalitet i forsvarssektorens IKT
 • Lede planlegging, utførelse og dokumentasjon av cybersikkerhetsutvikling i avdelingen
 • Kravstiller innenfor cybersikkerhet og sikkerhetsarkitektur
 • Rådgi å delta i ulike grupper for IKT sikkerhetsstyring og kapabilitetsutvikling
 • Bidra til å videreutvikle kapabiliteter og verktøy innen fagfeltet, samt yte støtte til prosjekter
 • Lede seksjonen og sikre at ressursene har relevant og tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å løse oppdrag.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller tilsvarende utdanning fra universitet/høgskole innen relevant fagområde, fortrinnsvis innen informasjonssikkerhet, informatikk, datateknikk, elektronikk eller telematikk
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring /tjenesteerfaring kan etter vurdering kompensere for eventuell manglende formell utdanning
 • Minst 5 års relevant arbeidserfaring/tjenesteerfaring hvorav 1 år må være dokumentert ledererfaring
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk i engelsk
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Strengt Hemmelig og Cosmic Top Secret før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Master innen relevant fagområde, fortrinnsvis innen informasjonssikkerhet, informatikk, datateknikk, elektronikk eller telematikk
 • Lederutdanning
 • Kjennskap til forsvarssektorens organisering
 • Erfaring fra prosjektarbeid og smidig utviklingsarbeid innen fagfeltet

Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT. Godkjenning må dokumenteres.

Personlige egenskaper

 • Har gode lederegenskaper, samarbeidsevner og kommunikasjonsegenskaper
 • Er ansvarsfull, villig til å ta eierskap til fagområdet og utvikle det videre
 • Er inkluderende, systematisk og løsningsorientert
 • Har evne til å holde helhetsoversikt, og utnytte seksjonens ressurser
 • Har meget gode fremstillingsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Har høy faglig og personlig interesse for fagfeltet og evne til å utvikle egen kompetanse og selvstendig identifisere utviklingsmuligheter

Vi kan tilby

 • Mulighet til å lede kompetente medarbeidere innen cybersikkerhet
 • Regelmessig deltakelse på faglige kurs, konferanser og konkurranser med høyt faglig nivå
 • Muligheter til å bidra til å innføre og legge til rette for moderne verktøy til bruk i kampen mot digitale angrep.
 • Øvelser og teknisk trening på realistiske nettverk nasjonalt og internasjonalt på store øvelsesarenaer
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Lønn etter Statens lønnsregulativ som seksjonssjef kode 1211, ltr 71-81 kr 708 000 - 895 500 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Powered by Labrador CMS