Ledig stilling:

Vil du jobbe med Norges viktigste og mest spennende IT-miljø?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Kolsås, Norge

Søknadsfrist: 02.05.24

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Nilssen, Øyvind Germann

Tittel: Avdelingssjef

Tlf./E-post: 905 37 961

Cyberforsvaret er Forsvarets fremste ressurs i utviklingen mot et nettverksbasert forsvar. Cyberforsvarets avdeling for IKT-tjenester (CIKT) ivaretar sentral drift og modernisering av Forsvarets IKT-tjenester og forvaltningssystemer. CIKT har Cyberforsvarets største IKT-miljø, og består av en rekke svært varierte kompetansemiljøer som avhenger av god samhandling. CIKT skal sørge for fungerende kommunikasjons- og virksomhetsprosesser i fred, krise og krig. Avdelingen ledes fra Kolsås utenfor Oslo. For ytterligere informasjon om Cyberforsvaret og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no.

Seksjon for driftsstyring er underlagt avdelingen IT-operasjoner i CIKT.Seksjonen som inneholder et vidt spekter av fagområder er ansvarlig for å levere støtte til øvrige avdelinger i CIKT. Seksjonen fokuserer på leveranse, kompetanse, verdiskapning og jobber alltid med mål om å ha Forsvarets sluttbrukere i fokus.

Tjenesteansvarlige (TA) i seksjon for driftsstyring, har overordnet tjenesteansvar (SMC) for tildelte tjenesteområder. Områdene er knyttet opp mot leveranser som produseres av øvrige avdelinger i CIKT.

Vi er stolte av oppgavene vi utfører og søker deg som vil bidra til å opprettholde seksjonens standard. Du vil inngå i en gruppe dedikerte og dyktige kollegaer som alltid har leveranseevne og løsninger til det beste for Forsvaret i siktet.

Arbeidsoppgaver

 • Tjenesteansvar (SMC) for meldingstjenesten i Forsvaret
 • Drift og vedlikehold av meldingstjenesten i Forsvaret
 • Utføre IT-relaterte oppgaver for avdelingen
 • Bistå kryptoforvalter ved behov

Kvalifikasjoner

For å være kvalifisert for stillingen må du ha:

 • Master innen relevant fagområde, fortrinnsvis informasjonsteknologi
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • Annen utdanning, sertifiseringer og/eller lengre relevant erfaring (minimum 5 år) kan etter vurdering kompensere for eventuell manglende formell utdanning
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Strengt Hemmelig og Cosmic Top Secret før tiltredelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Grunnleggende forståelse av ITIL
 • Erfaring med arbeid i store IT-miljøer
 • Erfaring fra Forsvarets IT-systemer
 • God kjennskap til Forsvaret og forsvarssektoren

Vi ber deg svare ut alle kvalifikasjonskravene listet over i din søknad, og gjør oppmerksom på at du må oppfylle alle MÅ-kravene for å være aktuell for stillingen.

Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning/NOKUT og godkjenning må dokumenteres.

Personlige egenskaper

Vi legger stor vekt på å finne den riktige kollegaen som vil trives sammen med oss. Vi har et hyggelig og hektisk miljø, og ser etter deg som har godt humør, liker å samarbeide og er positivt innstilt. Du må like faglige utfordringer, og du trives også under tidspress. Vi setter stor pris på medarbeidere som er selvstendige, tar initiativ, setter våre sluttbrukere i fokus, og er strukturerte i sin arbeidsform:

 • Gode samarbeidsevner 
 • God vurderingsevne, løsningsorientert og selvstendig
 • Faglig nysgjerrig

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et kunnskapsrikt arbeidsmiljø
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden, mulighet for å søke om barnehageplass, fine treningsfasiliteter i leirens sportskompleks (svømmehall, klatrevegg, styrkerom, squashbaner, idrettshall)
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnstrinn 70-80, for tiden kr 692 400 - 870 900 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS