Ledig stilling:

Kommandoplasspesialist

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Brekstad, Norge

Søknadsfrist: 23.06.24

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

132 luftving er lokalisert på Ørland flystasjon, en stasjon med stor aktivitet både nasjonalt og internasjonalt. Luftvingen består av mange avdelinger, og har både F-35 kampfly, NASAMS luftvernsystem, baseforsvar og vedlikehold- og støttekapasiteter. 132 luftving er også vertsavdeling for NATOs overvåkningsfly AWACS, redningshelikoptertjenestens SAR Queen og flere andre enheter. Ørland flystasjon er en anerkjent trenings- og øvingsbase for allierte styrker, og er under stadig utvikling.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Braseth, Torstein

Tlf./E-post: 72512409 / tbraseth@mil.no

--------------------------------------

Navn: Pavenstädt, Lene Bergum

Tittel: HR-rådgiver (Ass A1)

Tlf./E-post: 72 51 24 11

Kunne du tenke deg en karriere innen luftvern i en operativ avdeling? Luftvernbataljonen ved 132-Luftving ser etter deg som er engasjert og en god bidragsyter til å styrke vår kommandsoplasstropp. Som kommandoplass-spesialist hos oss jobber du i et dynamisk miljø med høyt aktivitetsnivå, og vil samarbeide tett med både personell i egen tropp, men også internt i avdelingen. Kommandoplasstroppen er en av 4 tropper i et luftvernbatteri. Luftvernbataljonen ved 132-luftving består av to luftvernbatteri, samt en bataljonsstab.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med spesialist fagkompetanse i utdanning og daglig drift av tropper og lag i LVBN
 • Inneha rolle som spesialist i kommandoplassen og på recce/ordonnans lag under operasjoner og øvelser
 • Uføre kommandoplasstjeneste, herunder sette opp, drifte og vedlikeholde kommandoplassen
 • Delta i eller bidra til militære operasjoner og styrkeoppbygging i en luftoperativ avdeling
 • Utøve fagtjeneste luftvern

Kvalifikasjoner

Må krav:

 • Norsk statsborgerskap
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse.
 • Minimum gjennomført førstegangstjeneste.
 • Bestå fysiske tester i henhold til Forsvarets krav karakter 4/4 (Se reglement for fysiske tester i Forsvaret).
 • Stillingsinnehaver skal kunne deployere til nasjonale og internasjonale operasjoner og må tilfredsstille medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner.
 • Gode muntlige og skriftlige norsk- og engelskkunnskaper.
 • Førerkort personbil/varebil (B)

Bør krav:

 • Grunnleggende grenader- og konstabelkurs (GGK)
 • Fagtjeneste luftvern 
 • Operativ fagtjeneste
 • Førerkort CE

Personlige egenskaper

Denne stillingen krever at du er effektiv i arbeidsoppgavene dine, og at du kan tilegne deg fagkunnskap på en god måte. Denne kunnskapen skal du også kunne dele og lære opp andre i. Det anses også som positivt med god fysisk helse utover det normale kravet.

Vi kan tilby

 • 100% fast stilling som kommandoplass-spesialist på lag i Luftvernbataljonen ved 132-luftving. 
 • En spennende arbeidsplass i en avdeling under stor vekst.
 • Evt. videreutdanning, herunder befalskole samt kursing innen fagfeltet kommandoplass/luftvern. 
 • Gode pensjons- og veldferdsordninger, mulighet for trening i arbeidstiden og flexitid. 
 • Stillingen har gradsspenn OR2-OR4, SKO 1561-1563, og lønnes etter Statens lønnsregulativ og gjeldende lønnspolicy i luftforsvaret, hhv. lønnstrinn 35-54, kr 414.200,- til 532.200. Alder og kompetanse vil avgjøre SKO og lønn. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse. 

Vilkår og tidspunkt for tilsetting:

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.10.2024, eller så snart som mulig etter avtale med søker. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Powered by Labrador CMS