Ledig stilling:

IT-sikkerhetsspesialist innen F-35

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Brekstad, Norge

Søknadsfrist: 01.10.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

132 Luftving holder til på Ørland flystasjon, en stasjon med stor aktivitet både nasjonalt og internasjonalt. Her er kampfly, luftvern og baseforsvar for styrkebeskyttelse. Ørland flystasjon er også vertsavdeling for Natos overvåkningsfly og Sea King redningshelikopter, som alltid har beredskap. Høsten 2017 kom de første norske F-35-flyene til Ørland. Luftforsvarets base i Bodø tilhører også 132 luftving.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Ring mellom kl 7.30 og 15.30

Telefon: 72 51 49 02

Kampflyet F-35 har en rekke egne IT-system, basert på kjent kommersiell teknologi. Åpenbart inneholder de IT-systemene informasjon som Luftforsvaret må beskytte. I stilling som IT-sikkerhetsspesialist i Luftforsvaret vil du inngå i et team som skal beskytte informasjonssikkerheten i F-35 sine egne IT-system.

Vi søker etter en person med tung faglig kompetanse innen IT-sikkerhet som ønsker å være med å løfte sikkerheten rundt F-35 ytterligere.

Tjenestested er Ørland flystasjon, Brekstad. Det må påregnes deployeringer til inn- og utland, samt omfattende deltakelse i vakt og øving. Tilsettingen er militær, det vil si at sesjon og grunnleggende soldatutdanning (rekruttskole) må gjennomføres for de som ikke har dette tidligere. Rekruttskole kan gjennomføres etter tiltredelse om kandidaten ikke har førstegangstjeneste.

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk oppfølging av informasjonssikkerheten, herunder verifisere om tekniske sikkerhet er riktig implementert ihht kravene.
 • Utføre søk i systemets logger for å avdekke unormal aktivitet.
 • Bidra til å videreutvikle søkene vi utfører i systemets logger.
 • Saksbehandle henvendelser innen informasjonssikkerhet
 • Videreutvikle hvordan vi ivaretar informasjonssikkerheten.
 • Holde seg oppdatert på trusselbildet
 • Støtte med oppgaver innen fysisk sikkerhet

Kvalifikasjoner

 • Bachelor- eller mastergrad innen relevant fagområder, f.eks. informasjonssikkerhet eller IT. Det kan bli stilt krav om at relevant sertifisering tas ila første 12 mnd som ansatt.
 • Det er ønskelig med sertifiseringer innen IT-sikkerhet
 • Det er ønskelig med arbeidserfaring innen IT-sikkerhet.
 • Det er ønskelig med kjennskap til rammeverk for IT-sikkerhet.
 • Det er ønskelig med førerkort kl B.
 • Må bestå krav til fast militær tilsetting i Forsvaret, herunder fysisk test og medisinsk test.
 • Må være norsk statsborger.
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Strengt Hemmelig før tiltredelse.
 • Må være villig til å ta nødvendig militær utdanning om kandidaten ikke har det fra før.

Personlige egenskaper

 • Positiv, utadvendt og fleksibel.
 • Serviceinnstilt.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Strukturert og ha evnen til å jobbe selvstendig.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Må trives i et til tider hektisk miljø.
 • Evne til å bidra med videreutvikling av tjenesten.

Vi kan tilby

 • Stilling som information system security operator
 • Ansettelse i militær stilling som spesialist på gradsnivået OR2-4, alternativt befalsstilling for kandidater med befalsutdanning.
 • Midlertidig tilsetting i 12 måneder i påvente av fast tilsetting.
 • Mulighet for å søke om leie av hybel (kvarter) på Ørland flystasjon eller Forsvarsbolig.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden med gode treningsfasiliteter i leiren (styrkerom, idrettshall)
 • Lønn etter avtale og Luftforsvarets lønnspolitikk. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse Personell som velger å ta fag på høgskole-/universitetsnivå får lesedager med lønn ihht reglene i statens personalhåndbok.
 • Tiltredelse i stilling vil være etter avtale med kandidaten.
 • Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.
Powered by Labrador CMS