Ledig stilling:

Er du vår nye overingeniør ved Logistics Operation Center på Ørland?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Brekstad, Norge

Søknadsfrist: 28.11.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn:  Johan Askheim 

Tittel: Stabsoffiser

Tlf./E-post: 92 49 59 54

Cyberforsvaret er ansvarlig for å drifte, vedlikeholde og beskytte Forsvarets samband og informasjonsinfrastruktur.

Cyberforsvarets CIS-regiment er ansvarlig for sambandsunderstøttelse av Forsvarets og totalforsvarets virksomhet rundt om i Norge, og understøtter Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret med forskjellige typer sambands- og IKT-løsninger i fred, krise og krig. Regimentet er organisert med tre bataljoner med ansvar for henholdsvis Nord-Norge, Reitan og Sør-Norge. Cyberforsvarets CIS-regiment ledes fra Kolsås utenfor Oslo.For ytterligere informasjon om Cyberforsvaret og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no

Ørland hovedflystasjon er kampflybase for F-35 og i den forbindelse etableres et F-35 Logistics Operation Center (LOC) LOC vil være et driftsstyringssenter for all ekstern logistikkstøtte til den operative driften av norske F-35. LOC vil være et koordinerende ledd mellom den daglige aktiviteten ved luftvingen og ekstern støtteaktivitet.

Ved Logistic Operation Center på Ørland er er det ledig stilling som overingeniør. Jobben byr på interessante og spesielle utfordringer. Tjenestested er Ørland utenfor Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • Være Cyberforsvarets bindeledd mot F-35 miljøet for å sikre god drift i henhold til operative krav.
 • Bidra til IKT understøttelsen av F-35 i henhold til leveranseavtale mellom Cyberforsvaret og Luftforsvaret.
 • Være saksbehandler og koordinator mot Forsvarsmateriell, Joint Program Office og andre innen fagområdet.
 • Bidra i planlegging og koordinering av oppdrag, oppsetting av utenlandsbidrag og daglig drift.
 • Bidra i teknisk drift av F-35 IKT systemer.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller tilsvarende utdanningsnivå fra universitet/høyskole innen relevant fagområde, eksempelvis IKT og samband.
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Strengt Hemmelig og Cosmic Top Secret før tiltredelse.
 • Minimum 2 års erfaring innen IKT drift.
 • Saksbehandlerkompetanse innen IKT fagområde.
 • Førerkort klasse B.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Førstegangstjeneste.
 • God kjennskap til Forsvarets/NATOs organisasjon.

Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Avsluttende høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyre utdanning/NOKUT og kompetanse og godkjenning må dokumenteres.

Personlige egenskaper

Til denne stillingen søker vi deg som:

 • Arbeider selvstendig og strukturert
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har evne til helhetsoversikt
 • Bidrar til et aktivt og godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Nødvendig opplæring/kursing/sertifisering.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter statens regulativ som overingeniør i stillingskode 1087, lønnstrinn 65-75, for tiden kr 635 400 -759 100 brutto pr år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS