Ledig stilling:

Enhetsleder brann og redning /brannsjef

Søknadsfrist: 01.12.23

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Levanger, Norge

Søknadsfrist: 01.12.23

Om arbeidsgiver:

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.344 innbyggere (pr. 4.kvartal 2022) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.

Kontakt:

Navn: Trude Marian Nøst

Tittel: Kommunalsjef samfunnsutvikling

Tlf: +47 95 25 80 08

Ønsker du å inneha en spennende og utfordrende lederstilling?

Levanger kommune søker en engasjert enhetsleder for Levanger brann- og redning/brannsjef. Dette er en unik mulighet til å bli med på å forme fremtiden for brann- og redningstjenesten i vår kommune. Enhet brann og redning dekker alle oppgaver som er tillagt brannvesenet i Levanger. Til sammen er det i underkant av 40 ansatte i enheten. Beredskapsavdelingen består av dagkasernert og deltidsmannskap i Levanger sentrum og deltidsmannskap på Ytterøy. Enheten leverer også administrative tjenester til Frosta kommune som har deltidsmannskap. Levanger kommune bygger ny brannstasjon, og enhetsleder brann og redning vil få ansvar for innflytting i det nye bygget. Som enhetsleder inngår du i lederteamet til kommunalsjef samfunnsutvikling sammen med fem andre enhetsledere. Gjennom delegert myndighet fra kommunedirektør, har du som enhetsleder ansvar for enhetens fagområde, tjenestetilbud, økonomi og personalressurser. Levanger kommune sine enhetsledere leder i tråd med kommunens ledelsesplattform.

Stillingen er en ledende stiling som er unntatt fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, jfr §10-12 i arbeidsmiljøloven. Det legges vekt på at arbeidstid skal være forsvarlig, og det gis kompensasjonsdager for merbelastning. 

Vi ønsker et mangfold blant våre ansatte og vil gjerne ha søkere med ulik kulturell bakgrunn, kjønn og alder.

Arbeidsoppgaver

 • personal-, fag- og budsjettansvar for enheten 
 • utvikle og vedlikeholde enhetens beredskap og innsatsevne innenfor de økonomiske rammene som settes av kommunestyret
 • innflytting i ny brannstasjon, med tilhørende arbeid med nye rutiner og arbeidsprosesser 
 • sørge for at enheten holder et høyt faglig nivå gjennom trening, øvelser og evalueringer 
 • samarbeide tett med lokale myndigheter, organisasjoner og nødetater 
 • sikre etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter innen fagområdet 
 • delta i enhetens beredskapsvaktordning og koordinere innsats ved akutte hendelser

Kvalifikasjoner

Krav til kompetanse i henhold til §45 i brann- og redningsvesenforskriften:

Leder av brann- og redningsvesenet i ansvarsområde med mellom 20 000 og 50 000 innbyggere skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og kurs i overordnet vaktberedskap og innsatsledelse og enten haa. universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå, ellerb. minst to års erfaring som leder av brann- og redningsvesen i ansvarsområde med inntil 20 000 innbyggere.

Det kreves gode norskferdigheter, både muntlig og skriftlig

Det er en fordel om du har:

 • dokumentert relevant operativ ledererfaring fra brannvesen, politi, forsvar eller liknende 
 • dokumentert relevant erfaring innen økonomi, plan- og styringsverktøy
 • har gjennomført nødvendige fagspesifikke kurs for stillingen, hvis ikke forutsettes det at de gjennomføres snarest etter ansettelse
 • erfaring fra offentlig forvaltning 
 • kjennskap til arbeid i en politisk organisasjon

Dokumentert relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Personlige egenskaper

 • ha evne til å lede og motivere medarbeidere
 • ha forståelse for enhetens bidrag til den samlede drift av Levanger kommune
 • ha god rolle- og oppgaveforståelse
 • være strukturert og tydelig med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • være en lagspiller som ser nytten av samarbeid internt og eksternt
 • være utviklingsorientert med evner til å se behov for endring 
 • ha gode relasjons- og kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • en variert og spennende arbeidshverdag i en ny brannstasjon
 • en arbeidsplass med fokus på å utvikle og effektivisere tjenestetilbudet
 • et nettverk med andre enhetsledere i kommunen og med andre brannsjefer gjennom trøndelagsnettverket
 • gode pensjons- og forsikringsordninger. Det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning. 
 • lønn etter avtale

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette. 

Powered by Labrador CMS