Ledig stilling:

Brann- og redningsskolen søker inntil tolv faglærere til operativ beredskap

Søknadsfrist: 08.04.24

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Fjelldal, Norge

Søknadsfrist: 08.04.24

Kontakt:

Navn: Eivind Hovden

Tittel: Rekrutterande leiar

Tlf./E-post: 488 89 332 /  eivind.hovden@dsb.no

DSB søker etter inntil tolv faglærere, som skal undervise studenter ved Brann- og redningsskolen i emnet operativ beredskap. Vi ser etter deg som har relevant yrkesutdanning og/eller erfaring fra operative tjenester, og som ønsker å bidra til at fremtidens brann- og redningspersonell har kunnskap til å utføre operative oppgaver på en trygg måte når det virkelig gjelder.

Hos oss får du undervise både praktisk og teoretisk innen ulike emner og bidra til at studentene oppnår grunnleggende kompetanse og ferdigheter innenfor et bredt spekter av operative oppgaver innen brann og redning. Som faglærer og instruktør innen operativ beredskap får du være med og utvikle innholdet i en helt ny fagskoleutdanning i brann, redning og samfunnssikkerhet. Vi ønsker å sette sammen en gruppe faglærere med ulik operativ bakgrunn og kompetanse – det er stor sjanse for at vi trenger akkurat din erfaring og kunnskap i teamet. Du vil være tilknyttet Enhet Operativ beredskap i Seksjon Fagskole, men også bistå med undervisning i andre fagemner og seksjoner avhengig av din kompetanse. Vi søker primært etter lærere til heltidsstillinger, men det kan bli aktuelt å tilsette i deltidsstilling. Dersom du søker deltidsstilling, ber vi deg informere om dette i søknaden.

Arbeids- og ansvarsområde

 • planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring og øvelser 
 • bidra under eksamensavvikling i tråd med gjeldende studieplan og planverk
 • legge til rette for et godt og trygt læringsmiljø for studentene
 • samarbeide med enhetsleder og øvrige faglærere for at studentene oppnår læringsutbyttene i studieplanen
 • utvikle undervisningsmateriell, øvingsbeskrivelser og veiledninger i tråd med skolens ledelsessystem for kvalitet 
 • ta del i utviklingen av faget, tverrfaglig undervisning og kurs- og studietilbudet
 • ta ansvar for å være faglig oppdatert
 • bidra til god HMS-kultur 
 • ivareta administrative oppgaver og dokumentasjon
 • undervisning i ulike emner må påregnes 

Kvalifikasjoner

Du må ha: 

 • relevant yrkesutdanning og/eller arbeidserfaring fra operative tjenester 

Relevant yrkesutdanning kan blant annet være; brannkonstabel, yrkesfaglærer, politi, paramedic, ambulansefagarbeider, utdanning fra Forsvaret, grunnopplæring fra Sivilforsvaret eller annen utdanning innen sivil beredskap.

Relevant operativ arbeidserfaring kan være fra for eksempel brann og redning, politi, helse, Forsvaret, Sivilforsvaret eller sivilt beredskapsarbeid. 

 • utdanning innen pedagogikk (PPU) eller være villig til å gjennomføre pålagt kompetanseutvikling innen faget 
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne i skandinavisk språk 
 • gode digitale ferdigheter
 • god HMS- forståelse

 Personlige egenskaper: 

 • strukturert
 • tillitsskapende
 • god gjennomføringsevne
 • gode pedagogiske evner 
 • relasjonsbygger 

 Vi ønsker at du har/er: 

 • erfaring med undervisning, opplæring, instruksjon eller veiledning
 • førerkort klasse B og C 
 • gjennomført grunnopplæring som brannkonstabel 
 • godkjent røykdykker 
 • minimum to års arbeidserfaring fra operativ tjeneste 
 • kunnskap innen CBRNE 

 Vilkår

 • en meningsfylt jobb innenfor et viktig samfunnsområde og et positivt arbeidsmiljø med kunnskapsrike og engasjerte kollegaer
 • mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og utvikle deg i et tverrfaglig miljø
 • avtale om delvis lønnskompensasjon ved pendling 
 • plassering i stillingskode for undervisningsstillinger etter faglig og pedagogisk kompetanse, og lønnsplassering innen lønnskode vurderes ut fra erfaring og kompetanse
  • årslønn fra kr 565 900-646 000 (lønnstrinn 58 - 66) som lærer (stillingskode 961)
  • årslønn fra kr 604 900-667 700 (lønnstrinn 62-68) som adjunkt (stillingskode 962)
  • årslønn fra kr 635 400-720 100 (lønnstrinn 65-72) som adjunkt med tilleggsutdanning (stillingskode 963) 
  • årslønn fra kr 667 700-745 000 (lønnstrinn 68-74) som lektor (stillingskode 965)
  • årslønn fra kr 679 200-759 100 (lønnstrinn 69-75) for lektor med tilleggsutdanning (stillingskode 966)
  • for faglærere vurderes stillingskode og lønn etter kompetanse og erfaring med årslønn 532 200-584 500 (lønnstrinn 54-60) for undervisningspersonell uten godkjent utdanning (stillingskode 1423), eller årslønn 532 200-732 300 (lønnstrinn 54-73) for undervisningspersonell uten godkjent pedagogisk utdanning (stillingskode 1424)

Tiltredelse snarlig og etter avtale.  

Om Brann- og redningsskolen, seksjonen og stillingen

Brann- og redningsskolen utdanner Norges brann- og redningspersonell. I 2024 åpnet vi den helt nye fagskoleutdanningen Brann, redning og samfunnssikkerhet.

Vi søker etter engasjerte og utviklingsorienterte faglærere som har høy gjennomføringsevne, og som har fokus på studentens læringsutbytte. Brann- og redningsskolen vil legge vekt på tverrfaglighet og tett samarbeid mellom faglærerne. Du må kunne sette studenter og ansatte i fokus, og bidra til at Brann- og redningsskolen leverer utdanning i tråd med gjeldende fagplaner og av høy pedagogisk kvalitet. 

Enhet operativ beredskap har den grunnleggende opplæringen innen operative emner og oppgaver som studentene må beherske for å kunne gå inn i en stilling som brannkonstabel ved et heltids brann- og redningsvesen. Yrket innebærer å utføre oppgaver under krevende forhold og i risikofylte omgivelser. Du vil bidra til å gi studentene får en god opplæring og sikkerhetskultur i riktig bruk og forståelse av beredskapsmateriell, verneutstyr, sikkerhetsavstander og sikringsutstyr for å kunne gå inn i yrket med riktig kompetanse og kunne stå i krevende oppgaver over tid og unngå skader. 

Brann- og redningsskolen ligger på Fjelldal, mellom Harstad og Narvik. Når skolen er i full drift, vil den ta imot 160 studenter i året, i tillegg til over 100 kursdeltagere. Sammen skal vi bidra til at landets brann- og redningsvesen har mot til å tørre, og kunnskap til å handle, når det virkelig gjelder.

Les mer på brsk.no 

Om DSB

DSB (Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarheit i samfunnet. Vi er pådrivarar i arbeidet med å førebyggje ulukker og kriser, og bidreg til effektiv ulukkes- og krisehandtering. Hovudkontoret ligg i Tønsberg, og vi har einingar over heile landet. Til saman er vi ca. 650 tilsette. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Om å jobbe i DSB

Risiko og sårbarheit i samfunnet er i stadig endring. Difor er DSB ein organisasjon i kontinuerleg utvikling. Vi treng medarbeidarar som er tillitskapande, kompetente og gode lagspelarar, og som aktivt bidreg til fornying og forbetring. Som tilsett i DSB er du med på å løyse eit viktig samfunnsoppdrag, saman med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønskjer oss auka mangfald i organisasjonen, og håpar derfor at også kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn, hol i CV-en eller nedsett funksjonsevne vil søkje hos oss. DSB er ein stabil arbeidsgjevar med gode velferdsprdningar. For å arbeida i DSB må du vera tryggleiksmessig skikka og medverke til ein god kultur for tryggleik.

Hos oss får du

 • medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). Som medlem får du verdifulle fordelar gjennom særs gode pensjons-, forsikrings- og boliglånordningar. Les meir om medlemsfordelane på www.spk.no
 • fleksibel arbeidstid
 • bedriftshelseteneste
 • høve til å trene i arbeidstida
 • tilrettelagt for mobilt kontor når det er føremålstenleg 

I Arbeidsgivarportalen kan du lese meir om goda ved å jobbe i staten: https://arbeidsgiver.dfo.no/lonn-goder-og-reise

Offentleg søkjarliste

Det vil bli utarbeidd ei offentleg søkjarliste når søknadsfristen går ut. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli ført opp på søkjarlista, jf. offentlegheitslova §25. 

Praktisk informasjon om søknadsprosessenNår søknadsfristen går ut, vurderer vi søknaden din på bakgrunn av informasjonen du har sendt oss. Det er difor viktig at du viser både i søknadsbrevet og CV-en korleis kompetansen din oppfyller kvalifikasjonskrava som står i utlysinga. Det er viktig at du registrerer all relevant utdanning og erfaring i profilen du opprettar i rekrutteringssystemet. Dette gir ein strukturert CV og sikrar at vi har opplysningane vi treng. I tillegg ber vi om at du lastar opp både søknadsbrevet og CV-en som vedlegg i PDF-format. Vi tar imot søknader på begge målformar. DSB vil vurdere å gjennomføre bakgrunnssjekk før tilsetting. Interne søkjarar må sende inn søknaden i DFØ HR.

Ikkje nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål

Kontaktperson er rekrutterande leiar Eivind Hovden: e-post eivind.hovden@dsb.no, telefon (Norge +47) 48889332.

Du finn meir informasjon om DSB på www.dsb.no. Velkomen som søkjar hos oss!

Powered by Labrador CMS