Ledig stilling:

Vil du bli teknisk sjef ved stasjon Novik?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Inndyr, Norge

Søknadsfrist: 13.06.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn: Bjørn Kristian Nilsen

Tittel: Seksjonssjef Novik

Tlf./E-post: 75 57 87 34

Cyberforsvaret er ansvarlig for å drifte, vedlikeholde og beskytte Forsvarets samband og informasjonsinfrastruktur.Cyberforsvarets CIS-regiment er ansvarlig for sambandsunderstøttelse av Forsvarets og totalforsvarets virksomhet rundt om i Norge, og understøtter Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret med forskjellige typer sambands- og IKT-løsninger i fred, krise og krig. Regimentet er organisert med tre bataljoner med ansvar for henholdsvis Nord-Norge , Reitan og Sør-Norge. Cyberforsvarets CIS-regiment ledes fra Kolsås utenfor Oslo.For ytterligere informasjon om Cyberforsvaret og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no

Ved stasjon NOVIK er det ledig stilling som Overingeniør-teknisk sjef. Hovedoppgave til stasjon NOVIK er kommunikasjonsformidling til ubåter og som teknisk sjef vil du ha ansvaret for drift og vedlikehold av stasjonen.

Jobben byr på interessante og spesielle utfordringer og inngår i stasjonens turnustjeneste. Tjenestested er Stasjon Novik ,10 mil syd for Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, koordinere og kontrollere drift og vedlikehold ved Stasjon Novik.
 • Utføre faglig ledelse av produksjonsressurser, samt sikre produkt og leveranse av tjenester i henhold til pålagte krav og prosedyrer.
 • Ivareta fagansvar for drift og vedlikehold av alle elektroniske installasjoner ved Stasjon Novik.
 • Delta i forbindelse med utredninger, utbygginger, konfigurasjonsendringer og arbeidsgrupper.
 • Ivareta kryptotjeneste og sambandssikkerhet i henhold til gjeldende regelverk.
 • Ivareta kontroll og etterforsyning av stasjonens reservedelslager.
 • Være fast stedfortreder for seksjonssjef og ivareta rollen som stedfortredende linjeleder og anviser.
 • Stillingsinnehaver kan bli pålagt å inngå i stasjonens hjemmevaktordning ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra teknisk drift av VLF/HF radiosystemer.
 • 3 års erfaring fra relevant fagområde, eksempelvis radiofag/elektronikk.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Førerkort klasse B.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret før tiltredelse.
 • Du må kunne bestå kryptokvalifiseringsgrad 2 innen 6 måneder etter tiltredelse.
 • I forbindelse med arbeid i fjellanlegg og fjelltopp er det krav om god helse og du må kunne fremlegge tilfredsstillende helseattest. Det er krav om årlig fysisk test som omfatter både styrke og utholdenhet.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • 3-årig ingeniørhøyskole innen relevant fagområde, eksempelvis elektronikk.
 • Førerkort klasse BE.
 • God kjennskap til Forsvarets/NATOs organisasjon.

Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Avsluttende høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenning må dokumenteres.

Personlige egenskaper

Til denne stillingen søker vi deg som:

 • Tar initiativ og er løsnings- og resultatorientert
 • Er lojal og positiv til faglig utvikling
 • Arbeider selvstendig og strukturert
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har evne til helhetsoversikt
 • Bidrar til et aktivt og godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Nødvendig opplæring/kursing/sertifisering.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter statens regulativ som overingeniør kode 1087 ltr 62-72, kr 604 900 -720 100 brutto pr år avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS