Ledig stilling:

Stabsbefal innen fagområde CBRN

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Reitan/Bodø, Norge

Søknadsfrist: 23.06.24

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

Joint Air Operation Centre (JAOC) utgjør sammen med Luftforsvarsstaben og Luftforsvarets våpenskole, Luftforsvarets ledelse. JAOC utgjør den operative ledelsen av Luftforsvaret, og utøver den daglige operative kommandoen over Luftforsvarets styrker på vegne av sjef Luftforsvaret. Avdelingen er lokalisert flere steder i Norge, og har underavdelinger på Reitan i Bodø, Sørreisa og Rygge flystasjon.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Irene Asmyhr

Tittel: Oberstløytnant

Tlf./E-post: 48394868

-------------------------------------------

Navn: Frode Wiggen

Tittel: Stabssersjant

Tlf./E-post: +47 918 44 606

Luftforsvaret/JAOC har behov for deg med kompetanse innenfor CBRN, og som ser muligheter for å ivareta og utvikle fagfeltet sammen med den sivile delen av totalforsvaret av Norge, og våre allierte gjennom øvelser og operasjoner i inn og utlandet.

Fagområde: CBRN understøttelse av luftoperasjoner i inn og utland.

Arbeidssted: Luftforsvaret/Joint Air Operations Centre (JAOC) i Bodø, med muligheter for fleksibilitet til å jobbe også fra andre steder i landet.

Arbeidsoppgaver

 • Delta og bidra i militære operasjoner og styrkeoppbygging i en luftoperativ avdeling nasjonalt og i rammen av NATO
 • Delta på øvelser og operasjoner i inn og utlandet
 • Utvikle fagfeltet CBRN nasjonalt i rammen av totalforsvaret og sammen med våre allierte 
 • Delta i planarbeid både nasjonalt og med allierte følge opp og ivareta avtaler, rutiner og instrukser for CBRN

Kvalifikasjoner

 • GBU - Grunnleggende befalskole
 • Oppfylle fysiske minimumskrav, karakter 4 på styrke og utholdenhet. (For mer informasjon, se www.forsvaret.no/krav/fysisk-tester-i-forsvaret.)
 • Norsk statsborgerskap
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse
 • Må være medisinsk skikket for tjeneste i internasjonale operasjoner

Det er ønskelig med:

 • Kompetanse innen fagfeltet CBRN

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter deg som har gode ferdigheter med å jobbe som team, men også utføre oppgaver selvstendig.
 • Du trives med utvikling.
 • Du er ærlig og verdsetter integritet.
 • Du utfører ditt arbeid med stor ansvarlig- og aktsomhet, har bra arbeidskapasitet og er strukturert.
 • Gode holdninger og arbeidsmoral verdsettes.
 • Du motiveres av å ha gode relasjoner med dine kollegaer.

Vi kan tilby

 • Spennende og tidvis travle arbeidsdager med mange varierte oppgaver og utfordringer i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for videre utdanning
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid og sted i henhold til statlig avtaleverk
 • Gode pensjonsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Stillingen har gradsspenn OR5-OR6, SKO 1564-1566, og lønnes etter Statens lønnsregulativ og gjeldende lønnspolicy i Luftforsvaret, hhv. lønnstrinn 38-57, kr 428.100,- til 557.100,- pr år. Alder og kompetanse vil avgjøre SKO og lønn. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse

Vilkår og tidspunkt for tilsetting:

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.10.2024, eller etter avtale. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Powered by Labrador CMS