Ledig stilling:

Overingeniør

Søknadsfrist: 24.06.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Bjerkvik

Søknadsfrist: 24.06.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Sørensen, Svein-Olav

Tittel: Major

Telefon: 480 15 215

Navn: Mikkelsen, Kjell-Arne

Tittel: Oberstløytnant

Telefon: 951 14 290

Bjerkvik tekniske verksted er ett av de største tekniske verksteder på landsiden i Forsvaret. Verkstedet er lokalisert i Bjerkvik, med en filial i Osmarka ca. 5 km sør for Harstad/Narvik-Evenes flyplass. Verkstedet har høy kompetanse innenfor mange fagfelt og områder.

Det er nå ledige stillinger som overingeniør på Ingeniørtjenesteseksjonen, som er et ledende teknisk fagmiljø i Forsvaret. Avdelingen er en spydspiss i ombygging og modifisering av Forsvarets kampmateriell. Prosjekter vi er involvert i er eksempelvis artilleri K9/K10, M 113 serien/ACSV, ny stridsvogn og nye lastevogner. Vi benytter moderne design - og konstruksjonsverktøy.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta spisskompetanse på Forsvarets landbaserte kampsystemer innenfor fagfeltet.
 • Ivareta kommunikasjon og samarbeid med sivile leverandører av militærspesifikt materiell.
 • Utvikle og dokumentere tekniske løsninger ifm. oppgradering og ombygging av teknisk materiell.
 • Mekanisk design, 3D modellering og tegning
 • Lede og gjennomføre tekniske utredninger og moderniseringsprosjekter.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor innen relevant mekanisk fagretning.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig før tiltredelse.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Relevant erfaring innen konstruksjon og styrkeberegninger, fortrinnsvis erfaring med FEA. Vi benytter SolidWorks som arbeidsverktøy.
 • Prosjektledelse.
 • Kjennskap til SAP.
 • Kjennskap til prosessen system engineering.
 • Avtjent førstegangstjeneste. Søker må være villig til å gjennomføre grunnleggende soldatutdanning dersom førstegangstjenesten ikke er gjennomført.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og være en aktiv bidragsyter i et godt arbeidsmiljø.
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og strukturert.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Gode datakunnskaper.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Må kunne veilede i og på Forsvarets materiell.

Aktuelle kandidater må påregne intervju.

Vi kan tilby:

 • Et spennende og hektisk arbeidsmiljø med mange oppgaver og utfordringer.
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som overingeniør (stillingskode 1087), lønnstrinn 64 -70, pt.kr 575.600 - 643.000 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av dette trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Powered by Labrador CMS