Ledig stilling:

Fagleder informasjonssystemsikkerhet

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Hamar, Harstad, Rygge, Oslo, Bergen

Søknadsfrist: 05.02.23

Om arbeidsgiver:

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Stjørdal.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

Kontakt:

Navn: Pål Grothe

Tittel: Sikkerhetsleder Forsvarsbygg

Tlf./E-post: 952 36 698

Vår nåværende Fagleder har gått over i annen stilling og vi søker derfor å erstatte denne.

Forsvarsbygg stab har ansvar for å tilrettelegge for helhetlig strategisk styring i Forsvarsbygg. Det innebærer at staben har overordnet ansvar for å ivareta helhet og sammenheng mellom strategier, planarbeid og styring. Staben har ansvar for Forsvarsbyggs virksomhets- og eiendomsutvikling, overordnede strategier, risikostyring, internkontroll, kvalitetsledelse, forebyggende sikkerhet, samt faglig ansvar for Forsvarsbyggs samlede økonomifunksjon. Staben skal iverksette oppdrag og føringer fra Forsvarsdepartementet i virksomhetsstyringen av Forsvarsbygg. Staben skal sikre eksterne rammebetingelser, og gjennom planarbeid og analyse legge til rette for faktabasert og helhetlig planlegging og eiendomsfaglige råd. Staben har særskilt ansvar for langsiktig planlegging og utvikling av forsvarssektorens eiendomsportefølje slik at denne er tilpasset Forsvarets behov og langsiktige utvikling.

Avdeling sikkerhet har et særskilt ansvar for helhetlig og langsiktig arbeid innen sikkerhetslovens fagområder, og skal understøtte Forsvarsbyggs kjernevirksomhet. Herunder identifisere og systematisere muligheter og trender som kan påvirke strategisk retning og måloppnåelse, samt påvirke og sikre eksterne rammebetingelser og identifisere og fastsette strategiske mål.

Stillingen vil ha særlig vekt på forebyggende sikkerhet, men vil kunne ha oppgaver innenfor hele stabens virkeområde.

Stillingen omfatter følgende hovedoppgaver:

 • informasjonssystemsikkerhet
 • infrastruktursikkerhet
 • kryptosikkerhet

Du vil lede godkjenningsprosesser, oppfølging og kontroll av alle informasjonssystemer, lede prosjektrelatert arbeid innenfor fagområdene og gi råd og veiledning til virksomheten innen fagområdene.

Arbeidssted vil være Hamar, Rygge, Oslo, Bergen eller Harstad. Vennligst skriv hvilket arbeidssted som er mest aktuelt for deg. Noe reising må påregnes.Stillingen rapporterer til Sikkerhetsleder Forsvarsbygg.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no/jobb

Arbeidsoppgaver

 • Kontrollere at sikkerhetstiltak som er pålagt eller besluttet etablert faktisk er iverksatt og fungerer
 • Ansvar for føringer og overordnede krav innen fagområdet
 • Myndighet til å tilbakekalle eller suspendere tilganger for personell til SVV, SVIS, SVO eller SVInfra
 • Ansvar for å utarbeide bestemmelser og dokumentasjon på operativt nivå
 • Operativ oppfølging og kontroll av datasikkerhetsarbeidet i linjen
 • Risikovurderinger for SVISer
 • Utarbeide instruks og prosedyre for sikkerhetsgodkjenning av SVIS
 • Sikkerhetsgodkjenning av SVISer der Forsvarsbygg har myndighet til å godkjenne selv
 • Utarbeide søknader om sikkerhetsgodkjenning av SVISer
 • Utarbeide handlingsplaner for å realisere fastsatte prioriteringer og tiltak, og sikre at forsvarlig sikkerhetsnivå opprettholdes innen informasjonssystemsikkerhet
 • Myndighet til å innstille til Forsvarsbyggs Sikkerhetsleder om nedstenging av SVIS dersom forsvarlig sikkerhetsnivå ikke er oppnådd

Hvem ser vi etter

Du er selvstendig og tar initiativ. Du har god struktur, kan jobbe planmessig og du er nøyaktig i ditt arbeid. Du har en analytisk tilnærming til oppgaver. Du er pålitelig og ansvarsbevisst og du kommuniserer godt, både muntlig og skriftlig.

Kvalifikasjoner

 • Du har utdanning på bachelornivå med relevant fagkrets. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Du har erfaring med informasjonssystemsikkerhet i henhold til sikkerhetsloven
 • Du har erfaring fra offentlig forvaltning
 • Det er ønskelig at du har kurs innenfor fagområdet
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/Nato Secret

Vi tilbyr

I Forsvarsbygg vil du få en spennende og variert arbeidshverdag med et meningsfullt samfunnsoppdrag hvor du vil bidra til å bygge forsvarsevne hver dag. Vi satser på medarbeiderne våre, vi tilbyr kursing, etter- og videreutdanning og har etablert vår egen prosjektlederutdanning. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger. Du vil også kunne få tilgang til treningsrom og bedriftsidrettslag med varierte aktiviteter. Som ansatt hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med mulighet for boliglån og gode forsikringsordninger.

Andre opplysninger

 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr. 814 900,- til kr. 888 200,- (lønnstrinn 79 - 82)
 • Vi ber om at du laster opp vitnemål og karakterutskrifter i søknaden din
 • Vi oppfordrer kvinner til å søke
 • Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fraoppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge
Powered by Labrador CMS