Ledig stilling:

Bli brannmester på Haakonsvern brannstasjon!

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Loddefjord, Norge

Søknadsfrist: 26.03.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Bjarte Søvik

Tittel: Overbrannmester

Tlf./E-post: 901 47 272

----

Navn: Helge Føllesdal

Tittel: HR Rådgiver

Tlf./E-post: 958 48 184

Ved brannstasjonen på Haakonsvern har vi nå en ledig stilling som brannmester øving. Opplærings- og øvingsavdelingen driver intern og ekstern opplæring i brannforebyggende tiltak, brannslokking med håndslukkere, varme arbeider og førstehjelp.

Vi bygger opp grunnbemanningen vår ved brannvernkontoret på Haakonsvern orlogsstasjon (HOS) for å ivareta krav til drift og utvikling. Vi søker deg som har relevant fagbrev, erfaring som brannkonstabel og som ønsker deg nye utfordringer.

HOS er Nord-Europas største marinebase. Sjøforsvarets baser er en avdeling som drifter en rekke støttetjenester opp mot operativ drift, blant annet brannvern og brannberedskap. Oppgavene til brannvernkontoret er å redde liv, miljø og materielle verdier. Ansvarsområder er orlogsstasjonen, Briggen og Knappen depot. Mannskapet rykker ut til brann/eksplosjoner, skadde og akutt syke, og ved forurensninger på land og til vanns. Avdelingen overvåker cirka 185 alarmpunkter som dekker fartøyer, fjellanlegg og bygninger.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre øvelse/opplæring innen HOS lokale forvaltningsområdet, etterforespørsel fra brukere
 • Planlegge og gjennomføre faste månedlige øvelser med bedriftsbrannvern ved Knappen depotog UVB bunker
 • Bistå i øvelser og befaring for brannvernkontorets personell og Bergen brannvesen, i fartøyerog bygninger innen HOS lokale forvaltningsområdet
 • Planlegging av øvelser i særskilte brannobjekt
 • Gjennomføre øvelser med hjertestarter og annet førstehjelpsutstyr etter fastsatt prosedyre
 • Gjennomføre øvelser med oljeberedskapsmateriell
 • Fungere som vaktleder ved ferie, sykdom, kurs og lignende
 • Du forplikter deg til å gjennomgå og bestå internt røykdykkerkurs for Sjøforsvaret i prøveperioden

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev innen relevant fagkrets.
  • Ved manglende formell utdanning, kan relevant erfaring etter vurdering kompensere for utdanningskravet
 • Tilfredsstillende helseattest og godkjent gjeldende fysisk test for stillingen
 • Førerkort klasse C
 • Utrykningssertifikat KODE 160
 • Bestått grunnkurs ved Norges brannskole
 • Minimum 1 års erfaring som brannkonstabel
 • Utrykningsleder kurs Norges brannskole
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Gode datakunnskaper
 • Erfaring fra undervisning i brann og førstehjelp

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Gjennomført førstegangstjeneste
 • Førerkort klasse BE
 • Båtførerbevis
 • Fartøyskjennskap (hvilke fartøy?)
 • Teiglederkurs akutt forurensing
 • Truckførerbevis
 • Kranførerkurs G8
 • Erfaring som tungbil eller brannbil superbruker

Beskriv gjerne relevant erfaring fritekstområdet i CV-en, og navngi vedleggene for vitnemål, attester og sertifikater. Aktuelle søkere vil bli innkalt til fysiske tester før intervju.

Fysiske tester:

 • Kondisjonstest (3000 meter under 15 minutter)
 • Høyde test (gang i høy stige, og kunne utføre en oppgave i høyden)
 • Røykdykkertest (tredemølle steptest)
 • Styrketester med bekledning (armhevinger, knebøy og opptrekk bom)
 • Svømmedyktig og bestå test. (svømmetester: 200 meter overflatesvømming, 12,5 meter undervannssvømming og 4,5 meter dykking)
 • Bestå medisinsk test ved Sjøforsvarets bedriftshelsetjeneste før eventuell ansettelse

Personlige egenskaper

 • Du er fleksibel og pålitelig
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du evner å håndtere uforutsette situasjoner, og ta selvstendige hurtige avgjørelser innen fag og sikkerhet
 • Du er strukturert, løsningsorientert og ønsker kontinuerlig å forbedere egne og avdelingens ferdigheter i henhold til krav

Vi legger vekt på personlige egenskaper og avdelings behov for faglig profil i forhold til teamsammensetting ved ansettelse.

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et positivt kollegialt arbeidsmiljø med høy kompetanse.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger som blant annet mulighet for inntil to timer trening i arbeidstiden per uke, når arbeidet tillater det. På basen Haakonsvern har du tilgang til et av de største idrettsanlegg i en norsk militærleir med blant annet svømmehall og styrkerom.
 • Det tilkommer særtillegg ved aktiviteter ut over normalarbeidstid etter Forsvarets arbeidstidsavtale (ATF) og Hovedavtalen i Staten.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som brannmester, stillingskode 0189, lønnstrinn 45-48, for tiden kr. 456 800- 534 900,- brutto i året, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS