Ledig stilling:

Har du solid ekspertise innen beredskapsarbeid?

Søknadsfrist: 11.08.24

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo/Trondheim, Norge

Søknadsfrist: 11.08.24

Om arbeidsgiver:

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene i Miljødirektoratet. Vi utvikler og følger opp regelverk, gir råd til Klima- og miljødepartementet, gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser, overvåker og kartlegger arter, fører oppsyn og tilsyn, regulerer nasjonalparker og naturreservat. Noen oppgaver krever at ansatte med ulik fagkompetanse jobber sammen på tvers. På den måten sikrer vi størst mulig faglig tyngde i leveransene våre. Vi lærer av hverandre og utvikler oss internt. Andre arbeidsoppgaver krever selvstendig jobbing.

For å løse samfunnsoppdraget vårt på best mulig måte har vi behov for medarbeidere i alle aldere, med ulike fagkombinasjoner, kompetanse, livserfaringer og perspektiver. Er du kvalifisert til en ledig stilling, så oppfordrer vi deg til å søke! Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet, og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO) som er lokalisert 56 steder i landet.Se alle ledige stillinger i Miljødirektoratet.

Kontakt:

Navn: Linda Jacobsen

Tittel: Avdelingsdirektør

Tlf./E-post: 909 08 070 / Linda.Jacobsen@miljodir.no

Fast stilling innen sikkerhet og beredskap.

Om stillingen

Vi søker etter en dyktig seniorrådgiver som har relevant faglig kompetanse, god rolleforståelse og evne til å videreutvikle direktoratets beredskapsarbeid. Du vil inngå i vår seksjon for sikkerhet og beredskap, som har tett samarbeid med miljøfagavdelingene for å bidra til at vi kan opprettholde en trygg og sikker arbeidsplass.

Ansvarsoppgavene i stillingen innebærer bl.a. å revidere og utvikle direktoratets beredskapsplanverk og rammeverk for forebyggende sikkerhet. Du vil også få ansvaret for internkontroll innenfor beredskapsområdet, som inkluderer oppdatering , utvikling og innføring av nye rutiner i direktoratet. I Miljødirektoratet øver vi for å bli bedre, og du vil ha en nøkkelrolle i å planlegge, koordinere, gjennomføre og evaluere øvelser, som en del av kompetansebyggende tiltak.

Sikkerhet og beredskapsseksjonen er organisert i organisasjons- og digitaliseringsavdelingen. Seksjonen har per i dag 12 ansatte som dekker en bred oppgaveportefølje innenfor informasjonssikkerhet, IT-sikkerhet/cybersikkerhet, personvern/GDPR, HMS, personellsikkerhet og fysisk sikkerhet (husdrift).

Seksjonen har medarbeidere både på Helsfyr i Oslo og Brattøra i Trondheim. Geografisk plassering av utlyst stilling er enten i Trondheim eller i Oslo. Vi har gode digtale løsninger og mye erfaring med fjernledelse.

Jobbe med IT og sikkerhet i Miljødirektoratet - miljodirektoratet.no

Dine arbeidsoppgaver

 • styrke beredskap og sikkerhet ved å revidere planverk, implementere policyer i henhold til sikkerhetsloven, og fremme en proaktiv sikkerhetskultur
 • effektivisere og utvikle arbeidsprosesser for beredskap og fysisk sikkerhet 
 • bidra til samarbeid internt og med eksterne partnere, og lede beredskapsteamet gjennom målrettede øvelser
 • videreutvikle krisestøtteverktøyet Rayvn

For å lykkes i denne rollen 

 • Har du relevant utdanning på masternivå innen sikkerhet, beredskap eller IT. Lang og relevant arbeidserfaring med utdanning på bachelor nivå kan kompensere for master kravet.
 • har du erfaring fra sikkerhet- og beredskapsarbeid
 • har du kunnskap om sikkerhetsmetodikk og nasjonale/internasjonale standarder 

Videre er det ønskelig at du har:

 • erfaring med digitale krisestøtteverktøy, fortrinnsvis Rayvn
 • erfaring med utvikling og vedlikehold av styringssystemer og internkontroll
 • kjennskap til NSMs grunnprinsipper, sikkerhetsloven og ledelsessystem for informasjonssikkerhet etter ISO27001 

Vi søker deg som:

 • trives med variere mellom å jobbe selvstendig og i team
 • er strukturert og innovativ
 • er tydelig i din kommunikasjon
 • har god gjennomføringsevne
 • har fokus på å bygge gode relasjoner og nettverk

Personlig egenskaper vil bli vektlagt.

Særskilte krav: 

 • søkere må tilfredsstille kravene til sikkerhetsklarering HEMMELIG

Hvorfor skal du velge oss?

Vil du være med å bistå kollegaer til å løse vår tids største klima og miljø utfordringer? Da vil du nok trives hos oss! Vi tilbyr en meningsfull jobb i et direktorat med et viktig samfunnsoppdrag. Hos oss vil du få muligheter til å vokse og utvikle deg, både faglig og personlig. 

Er du opptatt av fleksibilitet i hverdagen? Vi gir deg mulighet for avtale om hjemmekontor inntil to dager i uka om arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre. I tillegg har vi fleksitid, betalt overtid og sommertid. Du blir også medlem av Statens pensjonskasse, med gode pensjonsordninger og boliglån med gunstige betingelser.

Miljødirektoratet holder til i attraktive lokaler på Helsfyr, Oslo og på Brattøra, Trondheim. Her har vi bl.a. kantine med høy kvalitet, treningsrom og sykkelgarasje. De ansatte har et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter og mulighet for trening i arbeidstiden.

Du blir ansatt i fast stilling med lønn som seniorrådgiver fra kr. 635 400 (ltr. 65) til kr. 821 100 (ltr. 78) etter erfaring og kvalifikasjoner. Om du er spesielt kvalifisert, kan vi vurdere deg noe høyere.

Generelle opplysninger

Du søker på stillingen via Jobbnorge.no. Du skriver søknaden på norsk, og legger ved relevante attester og vitnemål for utdanning tatt i utlandet. Vitnemål for utdanning tatt i Norge må du laste opp fra Vitnemålsportalen.

Søkerlistene blir offentlige når søknadsfristen har gått ut. Ønsker du å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, så må du begrunne hvorfor. Vi tar kontakt med deg dersom vi ikke tar ønsket ditt til følge, og du får mulighet til å trekke søknaden din.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi innkaller minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om dette på Statens arbeidsgiverportal. Avkrysningen brukes også til anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.

Mer informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg som søker, kan du finne i personvernerklæringen vår.

Powered by Labrador CMS