Ledig stilling:

Vil du jobbe som lufthavnbetjent i vinterhalvåret?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Rygge, Norge

Søknadsfrist: 01.10.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.134 Luftving har stasjoner på Gardermoen og Rygge. Stasjonsgruppe Gardermoen huser to flyskvadroner: 335 skvadronen med C-130J Hercules, og 717 kvadronen med DA-20 Jet Falcon. 335 skvadronen skal operere, understøtte og vedlikeholde Forsvarets C-130J Hercules-transportfly. Hercules leverer taktisk lufttransport til militære styrker og støtter det sivile samfunnet. 717 skvadronen består av DA-20 Jet Falcon og skal støtte Forsvaret med kapasitet innen elektronisk krigføring. Fra stasjonen på Rygge opererer blant annet 339 skvadronen avdeling Rygge med Bell 412SP-helikopterene sine og en enhet fra 330-skvadronen med Sea King redningshelikopter. Luftforsvarets ledelse holder til på Rygge.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn: Ingebjørg Bale

Tittel: Sjef BRP

Tlf./E-post: 69 23 78 20

----------------------------

Navn: Morten Celius

Tittel: HR-sjef

Tlf./E-post: 69 23 81 10

Liker du varierte arbeidsoppgaver? Trives du med å jobbe i all slags vær? Ønsker du i tillegg en jobb hvor du brøyter snø og legger til rette for ferdsel på flyplassen?

Brann- redning- og plasstjenesten (BRP) ved 134 LV på Rygge flystasjon har 12 ledige 20%-stillinger som lufthavnbetjenter hvor du jobber 40% i vinterhalvåret fra 1. oktober til og med 31.mars hvert år. Du vil inngå i en turnusordning, men i travle perioder må du regne med å arbeide ekstra. Du vil blant annet jobbe med maskiner og kjøretøy, vedlikeholde utstyr og klargjøre operative områder ved Rygge flystasjon. Arbeidet som inngår i plasstjeneste er væravhengig og tidvis travel. Som lufthavnbetjent bidrar du også til å levere operativ beredskap.

Vi kan tilby et godt sosialt- og faglig arbeidsmiljø, varierte arbeidsoppgaver og rom for personlig utvikling der vinterdrift ved Rygge flystasjon vil være den primære oppgaven.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre terminal- og plasstjenester som vintervedlikehold
 • Vedlikeholde bygg og rullende materiell, i tillegg til annen vedlikeholdsarbeid
 • Utføre vedlikehold av operative flater på flystasjonen vinterstid
 • Gjennomføre pålagte øvelser i henhold til øvingsprogram
 • Holde deg oppdatert på lokalkunnskap og fremkommelighet
 • Vedlikeholde beredskapsmateriell
 • Være villig til å ta tilleggskurs/utdanning som avdelingen finner nødvendig

Kvalifikasjoner

Må krav til stillingen:

 • Førerkort klasse CE
 • Maskinførerbevis
 • Erfaring fra arbeid med tunge maskiner og utstyr
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklarerer for KONFIDENSIELT / NATO CONFIDENTIAL før tiltredelse
 • Du må også kunne norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kompetansebevis for utrykningskjøring
 • Relevant arbeidserfaring gjerne fra lufthavndrift, kommunalt brannvesen eller lignende
 • Relevant tilleggs- og videreutdanning
 • Gjennomført førstegangstjeneste

Personlige egenskaper

Stillingen krever at du jobber godt sammen med andre, og at du raskt tilpasser deg nye situasjoner. Du lærer fort og er interessert i å holde deg faglig oppdatert. I tillegg er du praktisk anlagt og god på å finne løsninger. Du utføre arbeidet på en sikker måte, og er opptatt av å følge instruks og prosedyrer. Du er i tillegg rolig og handler rasjonelt i stressede situasjoner.

Vi kan tilby

 • Relevante kurs og intern opplæring
 • Faglige utfordringer
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som lufthavnbetjent, stillingskode 0688, ltr 45-55, for tiden kr 466.600 - 540.500 kroner per år. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

Fast ansettelse gjelder fra 01.04.2024, men du tiltrer ikke stillingen før 01.10.2024 for 6 måneders turnusarbeid.

Vil du vite mer om stillingen, se kontaktinformasjon.

Powered by Labrador CMS