Ledig stilling:

Båtførere til Innsatsstyrke Polar Bear 6

Søknadsfrist: 13.02.2023

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Annet

Arbeidssted: Rygge, Norge

Søknadsfrist: 13.02.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Heimevernet er du viktig for Forsvarets mobiliseringsstyrke. Heimevernet består av 40.000 soldater som kan stille opp på kort varsel. Lokale styrker kan også bli bedt om å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker og er et viktig bindeledd mellom Forsvaret og det sivile samfunnet.

Oslofjord heimevernsdistrikt (HV-01) holder til på Rygge flystasjon ved Moss og omfatter Østfold og Vestfold.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Per-Anders Nervik

Tittel: Sjef Innsatsstyrke

Tlf./E-post: 477 86 347

Savner du det militære kameratskapet? Har du sterke maritime ferdigheter? Har du lyst til å være med å bygge opp vårt maritime miljø?

Innsatsstyrke Polar Bear VI (PBVI) søker etter personell med maritim bakgrunn til å bekle funksjon som båtførere. Vi etablerer et nytt båtlag i 2023, og vi har behov for deg som kjenner Forsvarets bruk av småbåter, eller som har solid sivil maritim kompetanse.

PBVI er spydspissen av kampkraft i Oslofjord heimevernsdistrikt. 30 dager i året kaller vi inn til heimevernstjeneste godt trente og motiverte soldater som ønsker å bidra til trygging av nærmiljøet og storsamfunnet. De siste årene har vi deltatt i flere skarpe oppdrag nasjonalt, og vi opplever at vår innsats blir høyt verdsatt. Vi holder til på Rygge, og vårt innsatsområde er primært Østfold og Vestfold. Søkere må være bosatt innenfor ansvarsområdet, eller i geografisk nærhet.

Funksjonen som båtfører er en del av Forsvarets styrkestruktur. Du inngår frivillighetskontrakt for utvidet tjenesteplikt. Tjenesten innebærer innkalling til 6 dager tjenesteplikt, og ytterligere inntil 30 dager tjeneste iht. frivillighetskontrakt. Dagene fordeles på treninger, øvelser, møter osv. Du vil få mer informasjon om avdelingens aktivitetsplan for 2023 i løpet av rekrutteringsprosessen.

Intervju må påregnes. Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Er du usikker på om du oppfyller kravene? Søk! Vi er på utkikk etter den rette personen og vil veldig gjerne bli bedre kjent med deg!

Du kan lese mer om Polar Bear VI og innsatsstyrkene på www.forsvaret.no/heimevernet/innsatsstyrker. Her finner du også informasjon om fysiske krav m.m. (PS. Du finner foreløpig lite informasjon om båtlaget.)

Arbeidsoppgaver

 • Bekle funksjon som båtfører.
 • Påse at utstyr holdes operativt, herunder forestå førstelinjes vedlikehold.
 • Andre oppgaver må påregnes.

Kvalifikasjoner

Ufravikelige krav / Må-krav:

 • Fullført førstegangstjeneste.
 • En av følgende;
  • Fritidsskippersertifikat D5L.
  • Eller erfaring som båtfører på småbåt fra oppsynstjeneste/Sivilforsvaret/Brannvesen/Politi o.l.
  • Eller erfaring som båtfører på småbåt fra Forsvaret (f.eks. Kystvakt/Marine, spesialstyrkene, ingeniør bro-/oversetting, grensevakt, Sjøheimevernet).
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
 • Alle som disponeres i Heimevernet må gjennom godkjenning i lokal heimevernsnemd.
 • Militære krav til medisinsk skikkethet og fysiske krav må bestås.
 • Norsk statsborger.

Ønskelige krav:

 • Erfaring med bruk av kran og opplagshenger/traktor.
 • Teknisk kompetanse på motor og/eller skrog.
 • Maritim VHF-kurs.

Personlige egenskaper

 • Du holder hodet kaldt når det er mye som skjer, du evner å kommunisere presist og tydelig, og samarbeider godt med kolleger som er tett på over tid.
 • Du har høyt fokus på sikker bruk av båt, og trives med å ha god kontroll på alt utstyr.
 • Du liker utvikling og forbedring, og evner å vinkle energien din positivt når du møter motstand.

Vi kan tilby

 • Startbonus kr. 5.000 og sluttbonus etter 3 års aktiv tjeneste kr. 31.000.
 • Godtgjørelse og tillegg på øving og trening iht. grad. Innsatsstyrketillegg fra og med dag 7
 • Gode muligheter for faglige og lederskapsrettede kurs.
 • Det vil bli gitt relevante maritime kurs og godkjenninger som en del av etableringen av båtlaget. Kurs godtgjøres etter egne satser.
 • Ytterligere informasjon om godtgjøring, støtteordninger og betingelser finner du på følgende lenke: www.forsvaret.no/heimevernet/okonomi.

Tilsetting:

 • Første kvartal 2023.

Vilkår:

 • Du kan ikke være ansatt i en beredskapsorganisasjon som hindrer oppmøte til tjeneste.Powered by Labrador CMS