Ledig stilling:

Ønsker du deg tilbake til Forsvaret?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Bardufoss, Norge

Søknadsfrist: 11.04.2023

Startdato: 01.08.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Brigade Nord er kjernen i Hæren og består av ni bataljoner og ett militærpolitikompani.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Ida-Charlotte Ringstad

Tittel: HR-rådgiver

Tlf./E-post: 476 05 642

Stridstrenbataljonen søker deg med befalsutdanning og som ønsker deg tilbake til Forsvaret. Stridstrenbataljonen er en kampstøtteavdeling som gir Brigade Nord utholdenhet i strid. Bataljonens oppgaver spenner fra nasjonal beredskap til operasjoner i utlandet hvor Stridstrenbataljonen ved hjelp av effektiv logistikk etterforsyner stridende avdelinger med det de måtte trenge, for eksempel mat, vann, drivstoff og ammunisjon. Stridstrenbataljonen er også ansvarlig for å gjennomføre berging, vedlikehold og reparasjoner av brigadens materiell, samt transport av andre brigadeavdelinger.

Høres dette interessant ut? Da ser vi frem til en søknad fra deg!

Arbeidsoppgaver

 • Bistå kompanisjef med å organisere, administrere og lede utdanning av befal og mannskaper, herunder rådgi, veilede og rettlede lagførere og befal i kompaniet
 • Koordinere, kontrollere, følge opp og gjennomføre utdanning i kompaniet
 • Ansvarlig for rekruttering, seleksjon og kompetanseutvikling i kompaniet
 • Følge opp tiltak innenfor HMS og medarbeiderundersøkelser
 • På vegne av kompanisjef lede oppfølgingen av profesjonsutførelse og ivareta avdelingskulturen

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Norsk statsborgerskap
 • Kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret*
 • Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner*
 • Bestå fysiske minstekrav karakter 5*
 • Førerkort klasse B
 • Befalsutdanning (GBU - grunnleggende befalsutdanning)
 • Tjenesteerfaring som troppssersjant
 • Tjenesteerfaring - logistikk
 • Tjenesteerfaring - lederskap lavere nivå
 • Tjenesteerfaring - landoperativ tjeneste

*Kravene må være bestått innen prøvetidens varighet på 6 måneder.

Bør krav:

 • Tjenesteerfaring med undervisning
 • Tjenestegjort i internasjonale operasjoner

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • har god helhetsoversikt
 • har gode samarbeidsevner
 • har gode kommunikasjonsevner
 • kan jobbe selvstendig

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer, samt fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden og egen bedriftshelsetjeneste
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsspenn 53, for tiden fra kr 493.700,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 1. august 2023. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Powered by Labrador CMS