Ledig stilling:

Vil du være Hærstabens sikkerhetsleder?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Bardufoss, Norge

Søknadsfrist: 08.10.2023

Kontakt:

Navn: Stig Kieding

Tittel: Oberstløytnant

Tlf./E-post: 77 62 86 32

------------------------

Navn: Ellen Anita Nylund

Tittel: Seniorkonsulent

Tlf./E-post: 77 62 86 38

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Hærstaben ser nå etter deg som vil lede den forebyggende sikkerhetstjenesten i Hærstaben. Som sikkerhetsleder vil du blant annet gi råd og behandle sikkerhetsrelaterte saker. Du vil støtte plan- og beslutningsprosesser i Hærstaben og være ansvarlig for forvaltning av elektroniske sikringssystemer. Som en del av Stabsavdelingen vil du ha en viktig rolle i arbeidet med å forvalte Hærstabens personell innen sikkerhetsfaget.

I Hærstaben arbeider vi tett sammen i tverrfaglige team. Sammen med administrativ ledelse løser vi oppgaver med sikte på å nå felles mål. Vi ser derfor etter deg som er nysgjerrig på andres faglige vurderinger og synspunkter, og som ønsker å være en aktiv bidragsyter slik at vi sammen finner de gode løsningene. Hærstaben har ca. 180 ansatte og er primært lokalisert på Bardufoss i Målselv kommune.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre daglig ledelse av sikkerhetsarbeidet ved avdelingen.
 • Gi råd, koordinere og kontrollere sikkerheten som den enkelte, og avdelingen som helhet, er ansvarlig for.
 • Stabstjeneste som blant annet innebærer planlegging og iverksetting av tiltak og aktiviteter, veiledning og støtte i gjennomføring av tiltak, og oppfølging og kontroll for å sikre at tiltakenes mål og hensikt nås.
 • Være faglig foresatt for vernepliktig assistent.
 • Være ansvarlig for brukertildeling, produksjon av adgangskort og bestilling av vedlikehold av sikringssystemer.
 • Behandle klarerings- og autorisasjonssaker.

Kvalifikasjoner

For å kunne være kvalifisert for denne stillingen må du:

 • Ha relevant bachelorgrad eller tilsvarende 3 års utdanning fra høgskole/universitet, for eksempel innen fagområder som politi, sikkerhet og beredskap.
  • Tollfaglig utdanning/fagbrev innen sikkerhet og beredskap, eller minimum 5 års relevant arbeidserfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende bachelorgrad.
 • Kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret før tiltredelse.

Vi ønsker at du også har:

 • Gjennomført førstegangstjeneste
 • Tjenesteerfaring innen beredskap, sikkerhetstjeneste, politi eller toll.

Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

Personlige egenskaper

 • Strukturert, nøyaktig og ansvarsfull.
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å skape tillit til deg som fagperson.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter - skriftlig og muntlig.
 • Evne til å håndtere ulike datasystemer.
 • I tillegg til formalkompetanse, vil interesse for fagområdet og personlige egenskaper bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et godt kollegialt miljø.
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid.
 • Spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent i stillingskode 1363, lønnstrinn 66-72, for tiden kr. 646.000-720.100 brutto pr. år. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS