Ledig stilling:

Politiet søker avsnittsleder (sko1407)

Søknadsfrist: 27.06.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Kristiansand S, Norge

Søknadsfrist: 27.06.22

Om arbeidsgiver:

Agder politidistrikt er ett av 12 politidistrikter i Norge. Vi dekker hele Agder, bortsett fra Sirdal kommune. Vi har ansvaret for 24 kommuner der det bor nærmere 310.000 mennesker. Agder politidistrikt ledes av politimester Kjerstin Askholt og visepolitimester Arne Sundvoll.

Agder politidistrikt har omtrent 730 ansatte, og er nå organisert med 10 politistasjonsdistrikt som inneholder 15 politistasjoner. Politistasjonsdistriktene ligger under tre geografiske driftsenheter (Vestre Agder driftsenhet, Midtre Agder driftsenhet og Østre Agder driftsenhet).

I tillegg til geografiske driftsenheter har politidistriktet fire funksjonelle driftsenheter (felles enhet for påtale, felles enhet for operativ tjeneste, felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning, felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie). I tillegg kommer PST og tre lederstøttestaber (kommunikasjon, virksomhetsstyring og HR/HMS).

Kontakt:

Navn: Tom Eklund

Tittel: Seksjonsleder

Tlf.: 905 37 690


Navn: Karoline Dahn

Tittel: HR-rådgiver

Tlf.: 467 58 180

Arbeidet med å gi befolkningen korrekte og sikre ID-dokumenter er en viktig samfunnskritisk oppgave. Pass- og ID-kontorene er grensesnittet for verifisering av en person - en identitet i Norge.

Tjenesten med ID-utstedelse baserer seg på ICAOs "Best Practice" og i Norge betyr det at det er to nivåer involvert i utstedelsen av ID-dokumenter. Kontrollinjen mottar søknader, kontrollerer og verifiserer medbrakte dokumenter som igjen legges til grunn for søknad om nye dokumenter. For tiden er det ordinære pass, ekstrapass, midlertidige pass, samt nasjonale ID-kort med og uten reiserett som er de aktuelle dokumentene som utstedes. Det er forventet at nasjonale ID-kort for utlendinger vil bli en del av porteføljen i løpet av 2023. I Agder politidistrikt har vi pass- og ID-kontor i Farsund, Kristiansand og Arendal.

Vedtakslinjen er neste nivå, hvor alle tvilstilfeller og avvik blir håndtert. Vedtakslinjen er også klageforberedende enhet for eventuelle klagesaker.

Det er nå ledig en stilling som avsnittsleder for kontrollinje Pass og ID , og vedkommende skal ha personal- og fagansvar for denne tjenesten i Agder politidistrikt. Vedkommendes oppgaver relaterer seg også til forvaltning av turnus- og tjenestelister, saksbehandling av søknader om pass og nasjonale ID-kort samt andre forvaltningsmessige gjøremål ved behov.

Alle saksbehandlere, inkludert avsnittsleder, må gjennomføre obligatorisk opplæring, samt bestå en avsluttende prøve innen det blir gitt tilgang til saksbehandlingssystemet.

Arbeidsoppgaver

 • Lede avsnittet i tråd med regelverk, instruksverk, handlingsplaner og funksjonsoversikten for FUFSR, herunder å sørge for at det skjer i nært samarbeid med seksjonsleder og/eller driftsenhetsleder
 • Faglig leder for sitt fagfelt i Agder politidistrikt
 • Ansvarlig for at øvrige ansatte utfører sine oppgaver i henhold til stillingsbeskrivelse, samt være en faglig ressursperson for disse
 • Kontaktledd til relevante samarbeidspartnere innenfor fagområdet
 • Utøve personalansvar og ledelse i tett dialog med seksjonsleder
 • Saksbehandling i kontrollinjen
 • Bistå med andre forvaltningsgjøremål ved behov.

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Relevant utdanning på bachelornivå. Lang og relevant erfaring kan i særlige tilfeller kompensere for utdanningskravet.
 • Utdanning og/eller erfaring innen fagområdene.
 • Ledererfaring
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerrett klasse B

Ønskelig:

 • Utdannelse innen ledelse- og/eller juridiske fag
 • Fordelaktig med erfaring fra kundebehandling og selvstendig saksbehandling
 • Behersker engelsk og gjerne flere språk
 • Kunnskap om politiets datasystemer

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Skikkethetsvurdering foretas før innkalling til intervju, ved å søke samtykker du samtidig til at dette gjennomføres.

Annet:

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det, dersom dette er mulig.Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer om dette på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, bidra til at alle ansatte får utnyttet sin kompetanse og egenskaper.
 • Evne til å takle stress, bevare roen og arbeide under press
 • Evne til å planlegge, organisere og ferdigstille
 • Være kreativ og løsningsorientert innenfor det rammeverket vi skal forholde oss til
 • Resultatorientert og god beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Godt helhetlig blikk og evne til strategisk og langsiktig arbeid
 • Samfunnsorientert og forståelse for enhetens rolle i politiets samfunnsoppdrag
 • Medarbeiderorientert og evne til å motivere, støtte og utvikle medarbeidere

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som Avsnittsleder (stillingskode sko 1407), fra kr 626100,- til 665700,- brutto per år. tilsvarende lønnstrinn 68-71. Som følge av pågående prosesser som omhandler lønn, vil høyere lønn kunne bli vurdert.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette i forkant av eventuell offentliggjøring.

Powered by Labrador CMS