Ledig stilling:

Avdelingsdirektør kontraterror

Søknadsfrist: 16.02.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 16.02.22

Om arbeidsgiver:

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Kontakt:

Navn: Hans Sverre Sjøvold

Tittel: Sjef PST

Tlf.: 23305500

Vi søker en uredd og tydelig leder for vår avdeling for kontraterror. Avdelingen har et helhetlig ansvar for PSTs arbeid for å avdekke, forebygge og avverge politisk motivert vold. Dette innebærer trusler mot myndighetspersoner og terrorhandlinger. Avdelingen har ansvaret for å utarbeide og formidle analyser, i tillegg til å gjennomføre forebyggende saker og tiltak innenfor kontraterrorområdet. Stillingen rapporterer til sjef PST og er en del av PSTs ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

Som avdelingsdirektør har du resultat-, personal- og budsjettansvar for egen avdeling. Avdelingen har ansvaret for både det operasjonelle og strategiske kontraterrorarbeidet i Norge. Det medfører også faglig oppfølgingsansvar for PSTs distriktenheter innen avdelingens ansvarsområder. Som avdelingsdirektør må du bidra til og legge til rette for medarbeider- og kompetanseutvikling, samt et godt samarbeid på tvers av organisasjonen.

Vi jobber kontinuerlig med å effektivisere vår organisasjon, noe du som avdelingsdirektør må bidra til. Videre skal du bidra med et strategisk fokus i sjef PSTs ledergruppe og samarbeide med og delta i eksterne fora nasjonalt og internasjonalt.

Som leder i PST skal du utøve daglig sikkerhetsmessig ledelse. Du skal veilede og følge opp dine ansatte slik at de har kunnskap, ferdigheter og holdninger som ivaretar sikkerheten i PST.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme.

Kvalifikasjoner

Vi søker en person med god kjennskap til PSTs oppgaver og organisasjon samt erfaring fra liknede arbeidsområder, og du må kunne vise til relevant ledererfaring. Kandidaten vi ser etter har høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå, og har god kunnskap og forståelse for etterretningsfaget.

Det vil også være en fordel med lederutdanning og erfaring fra gjennomførte endrings- og utviklingsprosesser med dokumenterte resultater. Erfaring fra mediehåndtering er en klar fordel. Tekniske ferdigheter, innsikt og kompetanse innen digital innhenting og digitale analysemetoder vektlegges positivt.

Søkere må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

Vi søker en avdelingsdirektør som er strategisk og helhetstenkende og som aktivt kan bidra til at PST som organisasjon evner å tilpasse seg trusselbildet. Du tenker langsiktig samtidig som du har gjennomføringsevne i det daglige arbeidet. Du er etisk bevisst, god til å bygge relasjoner og samhandle internt og eksternt. Videre er du en leder som kommuniserer godt og som setter retning. Du er god til å lede, samle og motivere dine ansatte.

Som avdelingsdirektør har du en tillitsvekkende fremtreden, og du evner å formidle komplekse saker på en forståelig måte tilpasset målgruppen.

Du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

I PST vil du få muligheten til å jobbe i en virksomhet med et krevende og motiverende samfunnsoppdrag. Stillingen gir stor påvirkningsmulighet for avdelingen og tjenestens videre utvikling og retning.

Du vil få lønn etter avtale i spennet kr 1 250 000 til 1 450 000 i stillingskode som avdelingsdirektør (SKO 1060). Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste.

Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Powered by Labrador CMS