Ledig stilling:

Forskningsdirektør - Avdeling Forsvarssystemer

Søknadsfrist: 16.05.23

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast, heltid

Arbeidssted: Kjeller, Lillestrøm og

og Karljohansvern, Horten, Norge.

Søknadsfrist: 16.05.23

Om arbeidsgiver:

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har over 820 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar.

Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Kontakt:

Navn: Kenneth Ruud

Tittel: Administrerende direktør

Tlf: 63 80 71 02 / 900 98 353

eller

Navn: Rune Føyslie
Tittel: Seniorrådgiver fra Cruit
Tlf: 402 8 2 150

Navn: Bettina Bækkevold
Tittel: Seniorrådgiver fra Cruit
Tlf: 900 93 591

Vi søker en ny leder for avdeling Forsvarssystemer.

Forskningsdirektør rapporterer til administrerende direktør (AD) og inngår i instituttets ledergruppe.

Avdeling Forsvarssystemer har ca. 250 medarbeidere. Ca. 220 av disse har arbeidssted Kjeller, mens ca. 30 har arbeidssted Karljohansvern i Horten. Avdelingen utfører anvendt forskning knyttet til de fleste av Forsvarets våpensystemer i land-, luft- og sjødomenet. Slike våpensystemer kan være ulike stridskjøretøy, artilleri- og luftvernsystemer i Hæren, Sjøforsvarets fartøy og deres kampsystemer, kampfly og helikoptre i Luftforsvaret og missilsystemer som opereres av flere forsvarsgrener. Ikke minst arbeider avdelingen, i nært samarbeid med resten av forsvarssektoren, med konsepter og fremtidige våpensystemer. Oppgavene er varierte og avdelingens forskere har kompetanse innen en rekke teknologiområder. Noen eksempler på slike er kybernetikk, energetiske materialer, elektrooptikk, elektronikk, signalbehandling, materialteknologi, robotikk og autonomi.

Stillingens hovedansvar er:

Forskningsdirektør har det øverste fagansvaret innenfor sine FoU-ansvarsområder, og andre områder som tildeles fra AD ved FFI.

  • Budsjettdisponeringsfullmakt og administrative beslutninger som gjelder egen avdeling
  • Arbeidsgiveransvar for egne ansatte, herunder utøve arbeidsgivers styringsrett på avdelingsnivå
  • Personal-, autorisasjons-, fag- og administrasjonsmyndighet /-ansvar

Stillingen som forskningsdirektør krever relevant utdanning på minimum masternivå. Det er fordel med relevant doktorgrad og kompetanse på nivå 1013 Professor/1183 Forsker.

Den som ansettes må kunne dokumentere lang og faglig relevant erfaring fra FoU-arbeid og -ledelse innen naturvitenskap eller teknologi, og kunne dokumentere resultater fra både nasjonal og internasjonal forskning, herunder ledelse av større forskningsprosjekter.

Det er en fordel med god innsikt i forsvarssektorens virksomhet og totalforsvaret, samt kompetanse innen HMS, sikkerhet og relevante lover og regelverk. Det er ønskelig med erfaring fra forskningsrelaterte verv i styrer, råd og utvalg, erfaring med strategiarbeid, organisasjonsutvikling og endringsledelse, samt kunnskap om økonomistyring i staten og om finansiering av FoU-virksomhet nasjonalt og internasjonalt.

Vi vektlegger gode kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper. Du må være trygg i lederrollen og ha et ønske om å bidra i videreutviklingen av en organisasjon med fremragende kompetanse. Evne til strategisk tenkning vil bli vektlagt.

Stillingen vil ha en betydelig internasjonal kontaktflate, noe som medfører krav til gode kunnskaper i engelsk. For øvrig kreves det meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, og kvinner oppfordres derfor særlig til å søke.

De som søker stillingen, må kunne sikkerhetsklareres på høyeste nivå. Les mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert på ffi.no.

Vi kan tilby interessante og varierte oppgaver i et godt arbeidsmiljø, og gode faglige utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ. Stillingen lønnes ut fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til
administrerende direktør Kenneth Ruud, tlf. 63 80 71 02 / 900 98 353, eller
seniorrådgivere fra Cruit Rune Frøyslie, tlf. 402 82 150 og
Bettina Bækkevold, tlf. 900 93 591.
Henvendelser til seniorrådgivere kan behandles med konfidensialitet.

Send søknad vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante for stillingen, innen 16. mai 2023. Ref. nr. er 2023/00782.

I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis ihht krav i Offentlighetsloven. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Powered by Labrador CMS