Ledig stilling:

Vil du være med å videreutvikle norsk atomberedskap?

Søknadsfrist: 08.03.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Østerås

Søknadsfrist: 08.03.21

Om arbeidsgiver:

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.Vi er fag- og forvaltningsmyndighet og arbeider for å redusere negative følger av stråling i samfunnet. Vi jobber for riktig og forsvarlig håndtering av strålekilder, medisinsk strålebruk og radioaktivt avfall og utslipp. Det er også vår oppgave å redusere folks eksponering for radon innendørs og for UV-stråling fra sol og solarium.

Vi arbeider for økt atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt og for ikke-spredning av radioaktivt materiale. Vi er ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen og for god krisehåndteringsevne.

Vi er 120 ansatte, med hovedkontor på Østerås i Bærum og en seksjon i Tromsø og Pasvikdalen i Finnmark.

For mer informasjon se www.dsa.no

Kontakt:

Navn: Monica Dobbertin

Tittel: Fung.seksjonssjef

Tlf./E-post: 91824708, [email protected]

Eller

Navn: Astrid Liland

Tittel: Fung. avdelingsdirektør

Tlf./E-post: 91182504, [email protected]

Seksjon operativ beredskap, Direktoratet for strålevern
og atomsikkerhet.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, for all bruk av stråling, for naturlig stråling og for radioaktiv forurensning i miljøet. Mandatet omfatter forvaltning, tilsyn, atomberedskap, rådgivning, informasjon, kvalitetssikring, overvåkning, målinger og FoU-virksomhet innen strålevern og atomsikkerhet. DSA leder det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap. Avdeling beredskap består av seksjon operativ beredskap, seksjon beredskapsanalyser og seksjon laboratorier.

Seksjon operativ beredskap er ansvarlig for den daglige atomberedskapen i DSA. Vi drifter operasjonslokaler og tilrettelegger for effektiv nasjonal krisehåndtering ved uventede atomhendelser og atomulykker. Vi utgjør kjernen i sekretariatet for Kriseutvalget for atomberedskap. Vi er et tverrfaglig miljø som deltar i utviklingsarbeid på atomberedskap både nasjonalt og internasjonalt. Vi tilrettelegger for DSA sine operative måleoperasjoner i felt og koordinerer den nasjonale måleberedskapen for atomhendelser. Vi har nå en ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver på seksjonen operativ beredskap.

Arbeidsoppgaver
Vi ser etter deg som vil:

 • forvalte og videreutvikle beredskapsplanverk
 • bidra i videreutvikling av stabsarbeid og krisehåndtering for atomhendelser
 • planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser
 • bistå med drift og utvikling av krisestøtteverktøyet CIM og andre verktøy for krisehåndtering
 • inngå i direktoratets krisestab under krisehåndtering
 • delta i nasjonalt og internasjonalt samarbeid om samfunnssikkerhet, beredskap og øvelser
 • reise nasjonalt og internasjonalt når dette igjen blir muligAvhengig av kvalifikasjoner og ønsker vil man kunne inngå i DSA sin heldøgns beredskapsvakt og i videreutviklingen av operativ måleberedskap.

  Kvalifikasjoner
  Vi krever at du:
 • har høyere utdanning på minimum masternivå innen samfunnssikkerhet og beredskap. evt. annen høyere utdanning som vurderes relevant. Lang og bred erfaring med beredskap og krisehåndtering kan i noen tilfeller kompensere for utdanningskravet.
 • har god beredskapsfaglig forståelse
 • har kjennskap til norske og/eller internasjonale beredskapsaktører
 • har kunnskap om og/eller erfaring med planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser
 • har god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • kan sikkerhetsklareres for minimum Hemmelig og NATO-SecretI tillegg er det en fordel om du har:
 • praktisk erfaring fra krisehåndteringsarbeid/stabsarbeid
 • kjennskap til proaktiv stabsmetodikk
 • erfaring i bruk av kriseverktøyet CIM, gjerne i form av administratorrolle
 • generell god digital kompetanse
 • kjennskap til stråling og radioaktivitetPersonlig egnethet vil bli vektlagt.Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som:

 • er pådriver for videreutvikling
 • er komfortabel med å holde presentasjoner/opplæring
 • har høy arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner
 • er positiv, fleksibel og systematisk
 • har evne til å jobbe strukturert og selvstendig og overholde tidsfrister

Vi tilbyr:

 • en faglig utfordrende stilling på et område som er viktig for samfunnet
 • en sentral rolle i norsk atomberedskap
 • samarbeid med anerkjente fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt
 • gode utviklingsmuligheter
 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver kr 530.000-700.000,- per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse.
 • god pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • trening i arbeidstiden
 • 6 måneders gjensidig prøvetid

Mangfold

I DSAI DSA tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver. Medarbeidere med ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb hos oss uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer deg til å krysse av for det dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter. Vi vil også kalle inn minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Har du spørsmål om stillingen?

Hvis du har spørsmål om stillingen, er du velkommen til å ta kontakt. Mer informasjon om DSA finner du på vår hjemmeside www.dsa.no. Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må du begrunne dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.