Ledig stilling:

Lufthavnbetjent i vinterhalvåret

Søknadsfrist: 20.05.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Andøya

Søknadsfrist: 20.05.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

133 Luftving holder til på Andøya flystasjon. Det er basen for de maritime patruljeflyene til Forsvaret, P-3 Orion. Ingen andre fly kan overvåke så langt til havs som Orion-flyene.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Wenche Rønneberg

Tittel: HR-rådgiver

Telefon: 76 11 63 12

Ønsker du en jobb hvor du brøyter bort snø og legger til rette for ferdsel på flyplassen? I denne stillingen vil du blant annet jobbe med kjøretøy, vedlikeholde utstyr og klargjøre flyoperative flater. Som lufthavnbetjent bidrar du til å levere operativ beredskap. Arbeidet som inngår i plasstjenesten er væravhengig og tidvis hektisk.

Vi kan tilby et sosialt og godt arbeidsmiljø i 50% stilling hvor du jobber 100 % i vintersesongen som varer fra 1. november - 30. april. Annen hver uke inngår du på tidlig- eller sent skift, hvor arbeidstiden er fra klokken 05:00 - 12:45 og fra kl. 12:00 - 20:00. Arbeidsdagen er på 7,5 time med 30 minutter ubetalt lunsjpause. Du må regne med å jobbe ekstra i hektiske perioder.

Det bemerkes at virksomheten ved 133 luftving Stasjonsgruppe Andøya er vedtatt nedlagt medio 2023. Det er imidlertid ikke avklart hvorvidt det fortsatt blir aktivitet ved flystasjonen etter denne tid. Det er heller ikke avklart hvilket omfang en eventuell videre aktivitet vil ha

Arbeidsoppgaver:

 • Brøyte veier, rullebaner, taxebaner og oppstillingsplasser
 • Utføre vintervedlikehold på veier og plasser, i tillegg til flyoperative flater basert på behov og kompetanse
 • Utøve fagtjeneste flyplassdrift

Kvalifikasjoner:

 • Førerkort klasse CE
 • Maskinførerbevis
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres HEMMELIG før tiltredelse
 • Du må kunne norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • I tillegg må du ha erfaring med lastebil/hjullaster

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring som lufthavnbetjent eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

Til denne stillingen ser vi etter deg som er pliktoppfyllende og pålitelig. Du arbeider godt sammen med andre, og i team. I tillegg håndtere du hektiske arbeidsdager.

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb i et aktivt og godt miljø
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som lufthavnbetjent, kode 0688, i lønnsramme 03, lønnstrinn 40 - 56, pt. kr 387.900 - 498.800 brutto per år. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Generelle opplysninger

Søkere uten godkjent sikkerhetsklarering må fylle ut personopplysningsblankett for sikkerhetsklarering (lastes ned på www.nsm.stat.no). Denne må sendes 133 luftving Stasjonsgruppe Andøya – Sikkerhetsbefal – Andøya flystasjon - 8480 Andenes. Fristen for å sende inn blanketten er den samme som søknadsfristen.

Søkere bes om å laste inn dokumentasjon/bekreftelse i webcruiter. Dette gjelder blant annet førerkort klasse CE, maskinførerbevis og eventuelt erfaring med lastebiler/hjullastere.

Ved eventuelle spørsmål kan du kontakte seksjonssjef ved Brann-, redning og plasstjenesten, Jo Sande Skei, på telefon 76 11 64 11 eller nestkommanderende, Sven Arne Pedersen, tlf. 76 11 64 13.

Powered by Labrador CMS