Ledig stilling:

Andøya Space søker Director Quality, Safety & Security

Søknadsfrist: 01.10.23

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Andenes, Norge

Søknadsfrist: 01.10.23

Om arbeidsgiver:

Andøya Space er et norsk selskap innen aerospace som er 90 % eiet av Nærings- og fiskeridepartementet. Vi gjør forskere i stand til å utforske atmosfæren ved hjelp av raketter, ballonger, ubemannede fly og avanserte bakkebaserte instrumenter. Vi gjør ingeniører i stand til å teste ut ny teknologi innenfor aerospace og forsvar. Vi utdanner og inspirerer neste generasjon forskere og ingeniører. Vi arbeider nå for å etablere en europeisk oppskytningsbase for små satellitter i Norge.

Se også https://www.andoyaspace.no/

Kontakt:

Navn: Ole Kokvik

Tittel: Director Quality, Safety & Security

Tlf./E-post: 92232665 / ole.kokvik@andoyaspace.no
---

Navn: Ketil Olsen

Tittel: CEO & President • Andøya Space

Tlf./E-post: 40220422 / ketil.olsen@andoyaspace.no

I stillingen som Director Quality, Safety & Security (QSS) vil du ha et overordnet ansvar for planlegging, utvikling, og styring av fagområdene Quality, Safety, Quantitative Risk, Security og IT-Security i Andøya Space (ASP). Du vil rapportere konsernets ledergruppe. Det vil være eksternt og internt samarbeid innenfor ansvarsområdene, og det må forventes noe arbeid utover kjernearbeidstid.

Det er ønskelig med snarest tilsetting og senest februar 2024. Arbeidssted vil være Andøya.

Arbeidsoppgaver

Director Quality, Safety & Security (QSS) har et overordnet ansvar for planlegging, utvikling og styring av følgende fagområder i ASP:

 • Quality: ASP er sertifisert etter ledelsessystemet ISO 9001, og standarden er førende for vårt arbeid med kvalitet.
 • Safety: Risikohåndtering knyttet til håndtering av farlige stoffer og oppskytningsaktiviteter i fagsporene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Luftfartstilsynet.
 • Quantitative Risk: Seksjonen er ansvarlige for kvantifisering av risiko i forbindelse med oppskytningskampanjer, og ved lagring, håndtering, og bruk av farlige stoffer.
 • Security & IT-security: Forebyggende sikkerhet i fagsporene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).Videreutvikling og ivaretakelse av et helhetlig styringssystem, inkludert styringssystem for sikkerhet, har høy prioritert i avdelingen. En av ASPs kjerneverdier er at vi er kompromissløse på sikkerhet.

Kvalifikasjoner

Følgende kvalifikasjoner er relevante for stillingen:

 • Relevant høyere NOKUT godkjent utdanning
 • Sterk kunnskap innen minimum to av fagområdene kvalitet, forebyggende sikkerhet, IT-sikkerhet, risiko- og/eller sikkerhetsstyring
 • Ledererfaring med evne til å bygge motiverte team og organisasjon
 • Bred erfaring med å bygge relasjoner og kan vise til resultater relatert til dette
 • Taktisk, operasjonelt og strategisk fokus
 • God økonomisk forståelse
 • Evne til å involvere, motivere og skape entusiasme for endring og utvikling. Du vise til resultater fra endrings- og omstillingsprosesser
 • Du behersker norsk og engelsk flytende, både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet for rollen vil bli vektlagt
 • Det er ønskelig om du har erfaring fra offentlig forvaltning, særlig fra direktorat eller departementsnivå

Stillingen krever sikkerhetsklarering og autorisasjon på HEMMELIG nivå, og det er en forutsetning at du som ansatt opprettholder din klarering gjennom hele ansettelsesløpet.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, strukturert, dedikert og direkte
 • Erfaring, og du kan vise til resultater fra endrings- og omstillingsprosesser
 • Trygg i lederrollen og har en troverdig, motiverende og inkluderende lederstil
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Opptatt av å bygge en felles kultur og et inkluderende arbeidsmiljø
 • Du er opptatt av bærekraft og kjenner deg igjen i våre verdier

Vi tilbyr

Vi kan tilby utfordrende arbeid i et trivelig og dynamisk arbeidsmiljø i et konsern i vekst. Arbeidsstedet som er Andøya Space, kan tilby et attraktivt internasjonalt miljø, lønn etter avtale, gode utviklingsmuligheter, kollektiv pensjons- og forsikringsavtaler, muligheter for AFP, fleksibel arbeidstid og ulike velferdstilbud. Ved behov vil vi være behjelpelige med flytting til Andøya, etter avtale.

Powered by Labrador CMS