Ledig stilling:

Etterretningstjenesten søker seniorkonsulent innen sikkerhet

Søknadsfrist: 11.08.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Prosjekt

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 11.08.22

Om arbeidsgiver:

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no

Kontakt:

Faglige spørsmål: 23 10 18 39

I en verden med svært avansert teknologi og komplekse ytre trusler, må Etterretningstjenesten kontinuerlig utvikle nye metoder og kapasiteter. Gjennom en rekke spennende programmer og prosjekter blir morgendagens Etterretningstjeneste bedre i stand til å løse sitt oppdrag. Vi styrker nå vår organisasjon, og søker de fremste hodene innenfor planlegging og gjennomføring av programmer og prosjekter.

Har du erfaring fra administrativt arbeid og/eller forebyggende sikkerhetstjeneste? Ønsker du å arbeide i skjæringspunktet mellom administrasjon og sikkerhetsrådgivning? Da kan du være akkurat den personen vi er på jakt etter!

Vi tilbyr en spennende og variert arbeidshverdag, der du får anledning til å jobbe med sikkerhet på tvers av programmer og prosjekter innen henholdsvis EBA (eiendom, bygg og anlegg), IKT og materiell. Som prosjektsikkerhetsstøtte vil du i stor grad bistå med administrativ støtte til våre program- og prosjektledere, samt ha en rådgivende funksjon innen sikkerhet. Typiske arbeidsoppgaver vil være personellsikkerhetsarbeid, ajourhold av vårt ERP-system, planlegging av sikkerhetstiltak og annen oppfølging innen fagområdet. Som prosjektsikkerhetsstøtte i Etterretningstjenesten vil du få muligheten til å jobbe tverrfaglig med kunnskapsrike kollegaer i et dynamisk miljø.

Stillingen er midlertidig med varighet til og med 30.06.2025, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Støtte program- og prosjektledere i administrativt sikkerhetsarbeid
 • Personellsikkerhetsarbeid
 • Vedlikehold av informasjon i vårt ERP-system
 • Planlegging av sikkerhet og utarbeidelse av styringssystem for sikkerhet i prosjekter
 • Rådgivning og veiledning knyttet til verdi-, sårbarhets- og risikovurderinger
 • Utarbeide prosedyrer, rutiner og malverk
 • Delta i arbeid prioritert av avdelingen

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant høyere utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Relevant erfaring

Det er ønskelig med:

 • Kjennskap til sikkerhetsloven, spesielt personellsikkerhet og sikkerhetsadministrasjon

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som prosjektsikkerhetsstøtte kreves i tillegg følgende egenskaper:

 • God evne til kommunikasjon
 • Strukturert og nøyaktig
 • Serviceorientert

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 544 400 – 626 300 (lønnstrinn 59 - 67) i stillingen som seniorkonsulent (kode 1363) iht. gjeldende Hovedtariffavtale.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Powered by Labrador CMS